Vstoupit do archivu článků

  Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2022

  Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od září do listopadu 2022 více

  Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2022
  Aktualizováno: 22.09.2022  
   

  Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2022/2023

  Vážené uchazečky a uchazeči, rodiče a zájemci o školství, v rámci 26. ročníku veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, který letos probíhá online, byl zhotoven tento materiál, aby Vám... více

  Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2022/2023
  Aktualizováno: 5.09.2022  
   

  Informační newsletter Metodického portálu RVP.CZ

  Metodický portál RVP.CZ vydává informační newsletter, který nabízí aktuální akce a novinky z publikovaného obsahu více

  Informační newsletter Metodického portálu RVP.CZ
  Aktualizováno: 30.05.2022  
   

  Schola Pragensis 2022 - pro vystavovatele

  Vážení vystavovatelé! Blíží se konání veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, který byl v letech 2020 a 2021 významně poznamenán pandemií onemocnění COVID-19. Letos začínáme s přípravami... více

  Schola Pragensis 2022 - pro vystavovatele
  Aktualizováno: 19.05.2022  
   

  Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny v Praze - informační linka

  Odbor školství, mládeže a sportu MHMP zřídil pro soustředění požadavků a informací k možnostem vzdělávání dětí a žáků přicházejících z Ukrajiny samostatnou telefonní linku a také emailovou... více

  Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny v Praze - informační linka
  Aktualizováno: 8.04.2022  
   

  Podpůrné materiály jako pomocník při nastavování nového systému jazykového vzdělávání cizinců

  V souvislosti s nastavením nového systému bezplatného jazykového vzdělávání dětí a žáků – cizinců v mateřských a základních školách od 1. 9. 2021, zpracovalo MŠMT Metodiku ke vzdělávání... více

  Podpůrné materiály jako pomocník při nastavování nového systému jazykového vzdělávání cizinců
  Aktualizováno: 18.08.2021  
   

  ROZCESTNÍK - inspirace nejen pro pedagogy

  ROZCESTNÍK - inspirace nejen pro pedagogy aktualizace k 15.8. 2020 Milé kolegyně a milí kolegové, učitelé a rodiče, modifikovali jsme pro Vás původní „COVID“ Rozcestník nejen pro oblast... více

  ROZCESTNÍK - inspirace nejen pro pedagogy
  Aktualizováno: 15.04.2021  
   

  Podpora při šíření myšlenek objektivního měření a mezinárodně uznávané certifikace digitálních dovedností žáků a studentů základních a středních škol

  V současné poněkud komplikované době čelíme nejen mnoha problémům, ale i novým výzvám. Digitální technologie, a především vzdělávání v této oblasti jsou a budou horká témata, to jistě... více

  Podpora při šíření myšlenek objektivního měření a mezinárodně uznávané certifikace digitálních dovedností žáků a studentů základních a středních škol
  Aktualizováno: 10.03.2021  
   

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 - 2024

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 - 2024 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/59 ze dne 16. 4. 2020. Dlouhodobý... více

  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 - 2024
  Aktualizováno: 17.04.2020  
   

  Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 – 2022

  V roce 2009 byla v hl. m. Praze (dále jen „HMP“) započata cílevědomá snaha čelit důsledkům demografické krize v populaci patnáctiletých, jejíž dopad do odborného školství byl nejmarkantnější.... více

  Podpora odborného vzdělávání 
na území hlavního města Prahy
v letech 2018 – 2022
  Aktualizováno: 9.08.2018  
   

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021