Prohlášení o přístupnosti

  Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webových stránek hlavního města Prahy, popis používaných formátů a kontakt na správce webu.

  Webové stránky hlavního města Prahy se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, takže splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené Ministerstvem informatiky České republiky.

  Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vizuální prezentace se využívá  technologie kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky. Pro funkčnost stránek není zapotřebí funkce cookies.

  Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.  Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením, výjimku tvoří texty navigace, které jsou zřetelně odděleny od obsahu sdělení.

  Toto prohlášení se týká pouze webových stránek hlavního města Prahy a nevztahuje se na stránky provozované jinými subjekty.

   

  Informace prezentované v jiných formátech

  Na těchto webových stránkách se nachází  také informace dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu obvykle vyznačeny závorkami s popisem formátu a velikosti souboru, které upozorňují na jiný typ obsahu cílového odkazu. Výjimku tvoří odkazy v článcích publikovaných do 1. 10. 2005.

  Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

   

  Kontakt na správce webu

  Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu správce serveru - webmaster@cityofprague.cz.

  Vloženo: 18.10.2005 | Administrator | Přečteno: 1254215 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021