MAP Praha 4

Co je MAP Praha 4

Je souhrnný dokument zaměřený na klíčová témata vzdělávání  a podporu rozvoje potenciálu a osobnsti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let.

Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Dokument bude zpracován v rámci dvouletého rojektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4“.

Aktuální informace naleznete zde: http://www.praha4.cz/MAP

Zápis z 2. pracovního jednání Řídícího výboru projektu MAP

Prezentace KAP

Prezentace - informace o workshopu

Prezentace - informace o dotazníkovém šetření

Prezentace - SWOT 3 analýza

Zdroj: MČ Praha 4

Vloženo: 09.02.2017 | Aktualizováno: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2249 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021