Rámec pro podporu infrastruktury !AKTUALIZACE!

Dokument Rámec pro podporu infrastruktury byl zpracován odborným týmem projektu KAP ve spolupráci s odborem školství a mládeže MHMP. Dokument byl vypracován na základě zadaných metodických... více

Aktualizováno: 15.02.2021  
 

KAP II dokumentace: Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze II

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 22/95 ze dne 18. 12. 2020 schválilo znění dokumentace Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy II (KAP II). Kompletní dokumentace... více

Aktualizováno: 1.02.2021  
 

NÁVRH: Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze II

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 16/60 ze dne 16. 4. 2020 schválilo znění dokumentace Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy. Kompletní dokumentace KAP... více

Aktualizováno: 19.08.2020  
 

SCHVÁLEN: Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze byl ze strany řídícího orgánu OP VVV schválen a může být realizován. více

Aktualizováno: 1.03.2017  
 

Analýza potřeb území HMP

Dokument s názvem „Analýza potřeb v hl. m. Praze“ je výchozím dokumentem pro tvorbu KAP a je zpracováván realizačním týmem KAP. Závěry plynoucí z této analýzy budou srovnány s výstupy... více

Aktualizováno: 15.07.2016  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021