Rámec pro podporu infrastruktury !AKTUALIZACE!

Dokument Rámec pro podporu infrastruktury byl zpracován odborným týmem projektu KAP ve spolupráci s odborem školství a mládeže MHMP. Dokument byl vypracován na základě zadaných metodických... více

Aktualizováno: 15.02.2021  
 

KAP II dokumentace: Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze II

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 22/95 ze dne 18. 12. 2020 schválilo znění dokumentace Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy II (KAP II). Kompletní dokumentace... více

Aktualizováno: 1.02.2021  
 

Pracovní skupina vzdělávání, 6. listopad 2020

6. listopadu 2020 proběhlo již druhé zcela virtuální setkání pracovní skupiny vzdělávání asociace evropských měst – Eurocities.  více

Aktualizováno: 23.11.2020  
 

Webinář: Diskuze k e-vzdělávání

Řešení e-vzdělávání od jednoho z předních digitálních národů – Estonska. více

Aktualizováno: 25.09.2020  
 

Závěry Evropské rady o evropských učitelích a školitelích* pro budoucnost

* (V ČR definuje pedagogického pracovníka zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících, pro účely textu nahrazujeme termíny “učitel a školitel” pouze slovem “učitel” ve... více

Aktualizováno: 22.06.2020  
 

Virtuální setkání pracovní skupiny vzdělávání asociace Eurocities

Pracovní skupina vzdělávání se 15. května sešla online. Hlavním záměrem byla výměna informací ohledně situace škol v souvislosti s COVID - 19. Setkání se zúčastnilo 35 expertů z dvaceti... více

Aktualizováno: 15.06.2020  
 

KAP seminář " Seznamte se s novinkami u zahraničních mobilit"

Dne 16. ledna, se uskutečnil odborný seminář "Seznamte se s novinkami u zahraničních mobilit." Seminář byl realizován v rámci naplňování aktivit projektu Krajský akční plán vzdělávání... více

Aktualizováno: 22.01.2020  
 

Studijní návštěva delegace z Barcelony

Ve dnech 21. – 25. října 2019 se 8 ředitelů škol, odborných učitelů a zahraničních koordinačních pracovníků z Barcelony účastnila týdenní studijní návštěvy v Praze s cílem seznámit... více

Aktualizováno: 22.01.2020  
 

Setkání pracovní skupiny ve vzdělávání organizace EUROCITIES v Barceloně

Ve dnech 24. – 26. dubna 2019 se v Barceloně uskutečnilo setkání pracovní skupiny ve vzdělávání organizace EUROCITIES. Za hlavní město Praha se ho zúčastnili zástupci oddělení koncepce... více

Aktualizováno: 30.07.2019  
 

JOB DAY 2019

Dne 1. března 2019 se v aule Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní (VOŠSP), nacházející se v Jasmínové ulici v Praze 10, konalo setkání potenciálních zaměstnavatelů a studentů... více

Aktualizováno: 15.04.2019  
 

Cesta za partnerstvím - Berlín

„Cesta za partnerstvím“ proběhla v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v Praze. V rámci aktivity účastníci navštívili konferenci „Austausch macht Schule – den internationalen... více

Aktualizováno: 8.03.2019  
 

Workshop KAP a MŠMT "Road show k PRAŽSKÝM ŠABLONÁM PRO SŠ A VOŠ II"

Dne 26.2. se konal ve velkém zastupitelském sále Nové radnice na Mariánském náměstí společný workshop KAP a MŠMT "Roadshow k PRAŽSKÝM ŠABLONÁM PRO SŠ A VOŠ II.  více

Aktualizováno: 8.03.2019  
 

Nový rok 2019 jsme zahájili poznávací cestou na BETT 2019

I letošní rok naše první cesta za inspiracemi pro zkvalitňování vzdělávání v Praze vedla na největší evropskou výstavu vzdělávacích digitálních a interaktivních technologií BETT 2019... více

Aktualizováno: 12.02.2019  
 

Inspirativní autobus KAP – Inkluze 2018

Ve dnech 27. – 29. listopadu se v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze uskutečnilo další, v pořadí již třetí Inspirativní autobus pražských škol, tentokrát... více

Aktualizováno: 25.01.2019  
 

Setkání pracovní skupiny ve vzdělávání organizace EUROCITIES v Amsterdamu

Zástupci MHMP se zúčastnili pravidelného setkání expertů školství evropských měst v rámci pracovní skupiny ve vzdělávání organizace EUROCITIES ve dnech 6.- 9. 11. 2018. více

Aktualizováno: 27.11.2018  
 

Společná evropská cesta za kvalitním řízením škol.

Zástupci MHMP a vybraní ředitelé pražských škol absolvovali setkání v rámci "Společné evropské cesty za kvalitním řízením školy" s partnery z belgického města Antverpy. více

Aktualizováno: 26.11.2018  
 

Praha podala oficiální přihlášku do evropské asociace odborného vzdělávání Xarxa FP

Dne 26.9. jsme slavnostně přivítali zástupce asociace Xarxa FP ve Škodově paláci, kde radní pro oblast školství a evropských fondů, paní Irena Ropková, předala oficiální přihlášku hlavního... více

Aktualizováno: 12.10.2018  
 

Druhý webinář na téma prevence předčasného ukončování školní docházky.

Dne 31. května se od 16 hodin konal webový seminář o prevenci předčasného ukončování školní docházky pořádaný nizozemským sdružením ESHA (The European School Heads Associations of the... více

Aktualizováno: 9.10.2018  
 

Zahájení činnosti Centra kariérového poradenství – Gymnázium Na Zatlance

Dne 9. 5. 2018 byla na Gymnáziu Na Zatlance oficiálně zahájena činnost Centra kariérového poradenství. Gymnázium Na Zatlance je nejen v posledních letech průkopníkem nových vzdělávacích... více

Aktualizováno: 13.06.2018  
 

Spolupráce školy se zaměstnavateli na Dni firem

Dne 26. 4. 2018 se na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka konala akce, jejímž účelem bylo podnítit ve studentech podnikavost a iniciativu... více

Aktualizováno: 13.06.2018  
 

Praha se aktivně zapojila do pracovní skupiny EUROCITIES

Zástupci Odboru školství a mládeže MHMP se aktivně zapojili do pracovní skupiny ve vzdělávání (WG on education) organizace EUROCITIES. více

Aktualizováno: 23.05.2018  
 

Pozvánka na školení kariérového poradenství pro pedagogy ZŠ a SŠ

Vážení pedagogové ZŠ a SŠ, zveme Vás zdarma na celodenní školení pro pedagogy vykonávající úlohu kariérového poradce s důrazem na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami... více

Aktualizováno: 11.05.2018  
 

Otevření prvního vzorového polytechnického hnízda v Praze určenému k technickému vzdělávání žáků základních škol

První z přibližně dvacítky chystaných polytechnických hnízd na středních školách dnes ve Vysočanech slavnostně otevřela radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropské fondy... více

Aktualizováno: 20.04.2018  
 

Webinář na téma prevence předčasného ukončování školní docházky.

Dne 5. Dubna se od 16 hodin konal webový seminář o prevenci předčasného ukončování školní docházky pořádaný nizozemským sdružením ESHA (The European School Heads Associations of the... více

Aktualizováno: 11.04.2018  
 

Seminář - „Realizujeme správně Šablony I.?"

Dne 3. dubna se ve Velkém zastupitelském sále MHMP na Mariánské nám. 2 v Praze konal seminář „Realizujeme správně Šablony I.?“. Seminář byl realizován v rámci projektu Krajský akční... více

Aktualizováno: 10.04.2018  
 

Workshop – Svátky jara oslavíme společně

Dne 20. 3. 2018 se na Gymnáziu Arabská konal workshop zaměřený na multikulturalismus a kulturní relativismus s názvem „Svátky jara“. více

Aktualizováno: 28.03.2018  
 

Workshop – Inkluze z pohledu pedagoga

Dne 15. 3. 2018 se na Gymnáziu Budějovická konal workshop o společném vzdělávání s názvem „Inkluze z pohledu pedagoga“.  více

Aktualizováno: 28.03.2018  
 
Aktualizováno: 6.03.2018  
 
Aktualizováno: 6.03.2018  
 

Radní Ropková představila první aktivity Memoranda o podpoře inovativních projektů ve vzdělávání

Radní Ropková představila první aktivity Memoranda o podpoře inovativních projektů ve vzdělávání, které hlavnímu městu pomáhá naplňovat cíle Krajského akčního plánu vzdělávání.  více

Aktualizováno: 7.12.2017  
 

Pozvánka na konferenci Digitální Inovace ve Vzdělávání

Zveme Vás na akci v rámci konference zaměřené na digitální inovace ve vzdělávání. více

Aktualizováno: 7.12.2017  
 

Pozvánka na workshop na vzdělávací zdroje v duchu škola hrou

POZVÁNKA NA WORKSHOP K VZDĚLÁVACÍM ZDROJŮM, který uskuteční v rámci Schola Pragensis 23.11. od 15 hodin v KCP, v klubu H. více

Aktualizováno: 23.11.2017  
 

Workshop k tvorbě výukových materiálů

Workshop je navržen pro pedagogické pracovníky, kteří mají zkušenost s tvorbou výukových materiálů nebo v současné době chystají tvorbu, či již tvoří vlastní výukové materiály pro výuku... více

Aktualizováno: 30.05.2017  
 
Aktualizováno: 12.04.2017  
 

3. Konference KAP a MAP ve Stodůlkách

Dne 23. 3. se konala ve Stodůlkách třetí ze čtyř konferencí Místních akčních plánů a krajských akčních plánů v Praze a Středočeském kraji. Konference se konají pod záštitou radní Hlavního... více

Aktualizováno: 10.04.2017  
 

2. Konference MAP a KAP v Praze a Středočeském kraji - Černošice

Cílem konferencí je sdílení zkušeností z přípravy místních akčních plánů a krajských akčních plánů na území Prahy a Středočeského kraje. Říčanská konference se prioritně soustředila... více

Aktualizováno: 10.04.2017  
 
Aktualizováno: 10.04.2017  
 

SCHVÁLEN: Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze byl ze strany řídícího orgánu OP VVV schválen a může být realizován. více

Aktualizováno: 1.03.2017  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021