Vstoupit do archivu článků

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 6. 6. 2019 rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019“ (Č. j. MSMT-13319/2019-1) více

Aktualizováno: 11.06.2019  
 

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Podpora odborného vzdělávání - 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský... více

Aktualizováno: 6.09.2018  
 

Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým... více

Aktualizováno: 9.10.2017  
 

Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑24277/2017). více

Aktualizováno: 9.10.2017  
 

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.  více

Aktualizováno: 10.05.2017  
 

Vyhlášení - Rozvojový program na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1.1.2017 do 31.12.2017 rozvojový program ve vzdělávání Podpora vzdělávání cizinců ve školách. více

Aktualizováno: 7.11.2016  
 
Aktualizováno: 5.09.2016  
 

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělávání 2016/2017

Dne 31. srpna 2016 vyhlásilo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ č. j.: MSMT-5773/2016-1, dále jen... více

Aktualizováno: 5.09.2016  
 

Vyhlášení dotačního programu MŠMT "Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s usnesením vlády č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a v souladu s návrhem podpory... více

Aktualizováno: 23.02.2016  
 

Vyhlášení rozvojových programů MŠMT vzdělávání cizinců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo dne 18. 2. 2016 rozvojové programy více

Aktualizováno: 22.02.2016  
 

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016“ (č.j. MSMT-775/2016-1). více

Aktualizováno: 22.02.2016  
 

Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2016... více

Aktualizováno: 17.12.2015  
 

Rozvojový program MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo dne 2.12.2015 Rozvojový program MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním... více

Aktualizováno: 4.12.2015  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021