Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání se uskutečňuje v jazykové škole s právem vykonávat státní jazykové zkoušky. Vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky může být ukončeno státní jazykovou zkouškou základní, státní jazykovou zkouškou všeobecnou a státní jazykovou zkouškou speciální. 

Hlavní město Praha zřizuje jedinou jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, a to Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky hlavního  města Prahy, Praha 1, Školská 15. Tato škola nabízí kurzy v cca 20 cizích jazycích všech úrovní. Ročně v ní studuje cca 1 tis. posluchačů. Větší část vzdělávací činnosti má charakter zájmového studia v denních a večerních kurzech.

V souvislosti s novelou „cizineckého“ zákona (326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je podmínkou získání trvalého pobytu na území ČR zkouška z českého jazyka na úrovni A1. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy zajišťuje tyto kurzy a podílí se na tvorbě zkoušek a metodiky výuky češtiny pro cizince s dalšími jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky společně s Výzkumným ústavem pedagogickým.

MŠMT vydalo v souladu s vyhláškou č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou seznam jazykových institucí s jednoletými pomaturitními kurzy cizích jazyků s celotýdenní denní výukou pro školní rok 2017/2018, jejichž účastníci budou mít statut studenta podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.


Seznam škol na území hl. m. Prahy

Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 28.08.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 20847 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021