Soutěž pro mladé lidi do 19 let, kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu webových stránek

  junior_erb.jpg

  O co jde?

  Nemusí jít jen o tvůrce-programátory, ale i o autory, kteří web tvoří obsahově, např. pomocí dostupných publikačních systémů. Soutěžit mohou stránky, které mají vztah k veřejnosti – např. ofi ciální nebo neofi ciální stránky obce, města, školy, třídy, sportovního oddílu, zájmového kroužku, stránky mapující cyklostezky nebo místní pamětihodnosti.

  Kdo se může zapojit?

  Soutěžit mohou jednotlivci i týmy (2/3 týmu a přihlašovatel musí být mladší 19 let – datum narození po 28. únoru 2000). Může se jednat i o školní třídy, které vytvářejí podobné projekty v rámci výuky (ročníkové práce apod.).

  Přínos pro soutěžícího?

  Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny (např. externí disk, tablet apod.).

  Kde se přihlásit?

  Do soutěže se přihlašuje na webových stránkách www.juniorerb.cz.

  Uzávěrka soutěže?

  Soutěžící se mohou hlásit do 24. února 2019.  INFORMACE KE STAŽENÍ - PROPOZICE SOUTEŽE

  Soutěž pořádá spolek Český zavináč v partnerství s Jednotou školských informatiků a DigiKoalice.cz organizuje další ročník soutěže JuniorErb. Hlavní myšlenkou soutěže je podpořit mladé tvůrce webů, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty, rozšířit jejich zájem o věci veřejné a propojit je s místními samosprávami, aby se aktivně zapojili do života místní komunity. Do soutěže se může přihlásit žáci/ studenti z pražských škol do 19 let. Podmínky soutěže a přihlášku najdete na webových stránkách https://www.juniorerb.cz. Nejlepší studentské projekty za kraj hl. Praha budou oceněni diplomem a věcným darem na slavnostním večerním ceremoniálu v Rezidenci primátora dne 12.března 2019 za účasti zástupců MČ Prahy 1 – 57, soutěžících v krajském kole soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky měst a obcí a nejlepší elektronické služby. Na organizaci 9. krajského kola v Praze se podílí odbor informatických aplikací MHMP. Kontaktní osoba: Ing. Renata Tomanová, tel.: 2 3600 2660, email:renata.tomanova@praha.eu.

  Vloženo: 04.02.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1153 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021