Konkursní řízení na ředitele Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele  příspěvkové organizace:

  Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
  se sídlem 147 08 Praha 4 - Krč, Zelený pruh 50/1294

  Požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  • odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném  magisterském studijním programu dle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, v platném znění
  • způsobilost k právním úkonům
  • kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb.
  • znalost školských předpisů a školské problematiky
  • občanská a morální bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost
  • organizační a řídící schopnosti

  Přihláška musí obsahovat:

  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzená posledním zaměstnavatelem
  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
  • strukturovaný životopis
  • koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (příslušný formulář lze najít na www.praha-skoly.cz/konkurzy)
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

   

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do pátku 17.10. 2008 (do14 hodin) na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy

  odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

  Jungmannova 35/29

  111 21 Praha 1

   

   

   

  Vloženo: 02.10.2008 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 4399 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021