MAP Praha 11

Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11

Aktuální informace naleznete zde:https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-prahu-11/


Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11


Místní akční plán (MAP) je projektem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o dohodu mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě vzdělávání, která je založena na komunitním plánování.

MAP je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část, strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit). MAP je tvořen všemi zúčastněnými aktéry na Praze 11 a má za cíl řešit místně specifické problémy a potřeby. Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

V rámci projektu MAP pro Prahu 11 byli osloveni všichni aktéři, jichž se otázka předškolního a základního vzdělávání na Praze 11 týká - zřizovatelé škol, školy, rodiče, zřizovatelé a provozovatelé mimoškolních zájmových sdružení aj.  Vzniklo tak partnerství, coby základní kámen pro úspěšné naplnění smyslu a cílů MAP.

V případě, že se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: guthovai@praha11.cz

Stránka bude aktualizována po schválení Strategického rámce, který zde bude umístěn a to včetně přehledu investičních záměrů.

Aktuálně:

Vážení přátelé MAPu,

 dne 28. 3. 2017 schválil řídící výbor MAPu  Strategický rámec včetně investičních záměrů (zveřejněn v rubrice Strategické dokumenty). Strategický rámec je živým dokumentem, který je možné každých 6 měsíců doplňovat a upravovat.

 Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, poskytovateli a veřejností). Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své postřehy a připomínky na emailovou adresu map_pripominky@praha11.cz .

Zdroj: MČ Praha 11

Vloženo: 28.3.2017 | Aktualizováno: 29.3.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1714 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007