Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2017

Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od září do listopadu 2017 více

Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2017
Aktualizováno: 13.11.2017  
 
Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ a konzervatoří podle stavu k 30.9.2017 a VOŠ podle stavu k 31.10.2017
Aktualizováno: 10.10.2017  
 

Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2017

Formuláře a pokyny k výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství více

Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2017
Aktualizováno: 19.09.2017  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007