Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ podle stavu k 31.3.2019
Aktualizováno: 2.04.2019  
 

Termíny sběrů dat: leden až červenec 2019

Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od ledna do července 2019 více

Termíny sběrů dat: leden až červenec 2019
Aktualizováno: 2.04.2019  
 

Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. čtvrtletí 2019

Formuláře a pokyny k výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství více

Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. čtvrtletí 2019
Aktualizováno: 26.03.2019  
 

Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018

Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2726 ze dne 23. 10. 2018 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018 ukládá ředitelům právnických... více

Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018
Aktualizováno: 6.12.2018  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007