Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří podle stavu k 31.3.2018

 

Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří k rozhodnému datu 30.9.2014

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří k rozhodnému datu 31.3.2018 bude probíhat od 1.4.2018 do 16.4.2018.

Příloha výkazu R 43-01 o podpůrných opatřeních (k výkazům M3a/M8a/M9a/M10a) se v rámci jarního sběru nepředává.

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.uiv.cz/matrikaS/.


Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 31.3.2018 odesíláte na správní úřad (spolu s elektronickou formou nezapomeňte odeslat i tištěnou podobu výkazu, orazítkovanou a podepsanou):

 • vyšší odborné školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M 10a
 • střední školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M 8a
 • základní školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M 3a
 • konzervatoře - potvrzený výtisk sestavy M 9a

Tištěné verze formulářů statistických výkazů (orazítkované a podepsané ředitelem školy) doručte na adresu; pro zaslání je také možno využít datové schránky:
MHMP
odbor školství a mládeže
oddělení kontroly, stížností a organizační
úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
Jungmannova 29/35
111 21 Praha 1

V případě opravy výkazu je nutné (v souladu s metodikou pro jejich vyplňování) celý výkaz opětovně vytisknout, orazítkovat a podepsat. Dále je nutné výkaz na prvním listu označit číslem opravy (OPRAVA č. 1…).

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete ZDE.


Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možné otestovat správnost předávaných dat. Při testování je možno provádět kontrolu správnosti předávaných údajů k rozhodnému datu 31.3.2017. Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

 

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.


 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


zdroj: MŠMT

Elektronický sběr dat

 

Vloženo: 13.3.2017 | Aktualizováno: 12.3.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 937 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007