Metodické pokyny, pravidla, směrnice, atp. pro školy a školská zařízení HMP - příspěvkové organizace v působnosti HMP

 

Název

Typ

Číslo

Ke stažení

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou příloha usnesení RHMP  2865/2017 ZDE
Pravidla pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou příloha usnesení RHMP  1839/2003 ZDE
Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2017 příloha usnesení RHMP 2460/2017 ZDE

Metodický pokyn, upravující postavení a působnost věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy ve vztahu k příspěvkovým organizacím, ve kterých plní hl. m. Praha funkci zřizovatele, a to v oblasti rozpočtu a finančního hospodaření
Přílohy:
1. Harmonogram postupu ukončení činnosti PO
2. Pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti PO (není určeno pro školy a školská zařízení)
3. Pravidla doplňkové činnosti PO (
není určeno pro školy a školská zařízení)
4. Pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti škol a školských zařízení zřízených hl. m. Prahou
5. Pravidla doplňkové činnosti škol a školských zařízení zřízených hl. m. Prahou
6. Směrnice k odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro PO
7. Pokyn k přijetí dědictví ze závěti pro PO
8. Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je předán do správy PO

příloha usnesení RHMP 3242/2016 ZDE
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy (pro příspěvkové organizace nejsou závazná)
příloha usnesení RHMP 2469/2016 ZDE
Vnitřní směrnice pro převody majetku hlavního města Prahy mezi vybranými účetními jednotkami směrice odboru účetnictví MHMP 10/2017 ZDE
Metodický pokyn, upravující postavení a působnost věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy  ve vztahu k příspěvkovým organizacím, ve kterých plní hl. m. Praha funkci zřizovatele,  a to v oblasti rozpočtu a finančního hospodaření (vybrané přílohy týkající se škol a školských zařízení) příloha usnesení RHMP 2792/2018 ZDE

 

Usnesení rady v kompletním znění naleznete na Portálu hlavního města Prahy:
- Usnesení Rady HMP
- Archiv usnesení Rady HMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 7.3.2016 | Aktualizováno: 14.11.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 4770 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007