Seminář Inkluzivní škola v praxi

Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní pro oblast školství a sociální politiky, pořádal dne 14. 10. 2015 v souvislosti s probíhajícími změnami ve školství spojenými s novelou školského zákona seminář na téma Inkluzivní škola v praxi.

Akce byla určena zejména ředitelům a výchovným poradcům základních škol zřizovaných městskými částmi. Jako hosté byli pozváni členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „VVV ZHMP“).

Setkání se zúčastnili zástupci úřadů městských částí, základních a mateřských škol a další hosté. Seminář zahájil Ing. Patrik Nacher, předseda VVV ZHMP.

V úvodní části vystoupila PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání, která účastníky semináře seznámila s připravovanými změnami v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k probíhajícímu procesu tvorby a schvalování některých právních předpisů souvisejících s novelou školského zákona (§ 16) byli účastníci informováni o stavu, který nastane v případě schválení legislativních návrhů. Před schválením návrhů právních předpisů není prezentace PhDr. Jany Zapletalové k dispozici.

Seminář probíhal dle programu uvedeného na pozvánce. Každý přednášející hovořil k tématu, jehož název byl v programu uveden, nejen v obecné rovině, ale i s propojením do praxe.

PREZENTACE A PROGRAM KE STAŽENÍ

POZVÁNKA: Pozvánka_Inkluzivní škola v praxi_14.10.1015.pdf

PREZENTACE PaedDr. Stanislavy Dvořákové, SML MHMP: Integrace_HMP.ppsx

PREZENTACE PhDr. Václavy Masákové, PPP: PPP v Praze.ppsx

PREZENTACE Mgr. Ludmily Maškové, MŠ Duha: Praxe_MS_DUHA.ppsx

PREZENTACE Mgr. Jany Jankové, SPC: SPC a IVP.ppsx

PREZENTACE Ing. Bc. Davida Fresara, SOŠ stavební a zahradnická: Praxe_SOU_stavebni_a zahradnicka.ppsx

PREZENTACE Kristýny Titěrové, META: Zaci-cizinci_META.pdf

PREZENTACE Mgr. Pavly Kubíčkové, spec. pedag.: Skolske_poradenske_pracoviste.pdf

PREZENTACE ZŠ a MŠ Červený vrch: Integrace - MHMP říjen 2015.pdf

Vloženo: 21.10.2015 | Aktualizováno: 27.10.2015 | Pavel Dvořák | Přečteno: 4812 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007