Navýšení finančních prostředků v souvislosti se vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na období 1.9. – 31.12.2015

Na těchto stránkách naleznete informace týkající se postupu při získávání navýšených finančních prostředků na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou připraveny podle Zásad pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy schválenými usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39 dne 17.12.2009.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 73/2005 SB., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, poskytuje krajský úřad finanční prostředky na zabezpečení vzniklých a současně nezbytných nákladů na výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Důležité dokumenty:

Dopis ředitelům a ředitelkám mateřských, základních, speciálních, středních a soukromých škol na území hl.m.Prahy (pdf, 555kB)
Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga (doc, 38kB)
Tabulka č. 1 - žádost školy (zaslat na odbor školství a mládeže MHMP) (xls, 37kB)
Tabulka č. 2 - žádost školy zřizované městskou částí (zaslat na úřad městské části) (xls, 37kB)
Tabulka č. 3 - žádost úřadu městské části (zaslat na odbor školství a mládeže MHMP) (xls, 35kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 16.4.2013 | Aktualizováno: 23.4.2015 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 13795 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007