Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

Rada hlavního města Prahy vyhlásila usnesením č. 1311 ze dne 28. 8. 2012 v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1.

 

Inzerát na vyhlášení konkursního řízení

 

Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

 

 

 

 

Vloženo: 29.8.2012 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 4018 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007