Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ podle stavu k 31.3.2020 - UKONČENO

Sběr dat ukončen

Obrázek bez popisku

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.

======================================================================================================================
Aktuálně:
Předávat údaje bude umožněno standardně od 1. 4. 2020, ale v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací MŠMT posunulo termín pro předávání individuální údajů
ze školních matrik pro školy z 15.4.2020 na 30.4.2020.

Upozorňujeme, aby školy aktualizovali/udržovaly platné kontaktní údaje pro sběr
ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ . Informace, týkající
se sběru dat z matrik MŠMT (které je gestorem sběrů dat) zasílá na tyto kontaktní
údaje, a proto školy, které je neaktualizují, nebo je nemají vyplněné, je nemusí
vůbec obdržet.

Dále upozorňujeme, aby školy věnovaly pozornost kontrole nastavení částí
(vykazujících pracovišť) u základních a středních škol, tzn. zda před importem
dat nastavení odpovídá skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů).

Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav –
výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních
vzdělávacích potřeb můžete odhalit chyby.

Údaje o podpůrných opatřeních nadále zapisujte do školní matriky, přestože se
příloha výkazu R 43-01 (soubor „b“ s údaji o podpůrných opatřeních) v jarním
období nepředává. Pro vykazování poskytovaných podpůrných opatření s kódem
NFN používejte v průběhu celého roku výkaz R 44-99
(na serveru http://sberdat.uiv.cz/login).

Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE
(v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).
=======================================================================================================================

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří rozhodnému datu 31.3.2020 bude probíhat od 31.3.2020 od 15:00.
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací MŠMT posunulo termín pro předávání individuální údajů ze školních matrik pro školy z 15.4.2020 na 30.4.2020.

Příloha výkazu R 43-01 o podpůrných opatřeních (k výkazům M3a/M8a/M9a/M10a) se v rámci jarního sběru nepředává.

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 31.3.2020 odesíláte na správní úřad:

 • základní školy (podle stavu k 31.3.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3a
 • střední školy (podle stavu k 31.3.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8a
 • konzervatoře (podle stavu k 31.3.) - potvrzený výtisk sestavy M9a
 • vyšší odborné školy (podle stavu k 31.3.) - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10a

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

IČO: xxxxxxxx sběr dat

 

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3a), střední školy (M8a), konzervatoře (M9a) nebo vyšší odborné školy (M10a) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete ZDE.


Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možné v průběhu března a dubna 2020 otestovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 31.3.2020. Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.


 • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.


Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


zdroj: MŠMT

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 12.3.2012 | Aktualizováno: 26.5.2020 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 15019 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007