logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 9, září/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

7. 9. 2017 Měkčení = rozlišování slabik DI, TI, NI – DY, TY, NY, rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. se tentokrát zaměří na výuku českého jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ.

13. 9. 2017 Proces domestikace živočichů od paleolitu do současnosti (domácí a hospodářská zvířata)

Jak vypadá proces domestikace a jaký dopad to má na zvířata? Ing. Lenka Skoupá má pro učitele MŠ a ZŠ spoustu zajímavých informací.

20. 9. 2017 Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí

Fenomén Khanovy školy jistě není českým učitelům neznámý. Lektorky Alena Vlachová a Petra Jirůtková nám nabídnou pohled do zákulisí tohoto volně dostupného projektu a přidají i pár užitečných rad pro učitele ZŠ, SŠ i VŠ.

27. 9. 2017 Tradiční lidové hudební nástroje ve výuce

Mgr. Petr Drkula Ph.D. patří mezi osvědčené autory metodických článků s tématem uměleckého vzdělávání. Jaké lidové hudební nástroje nám představí a doporučí? Nechme se překvapit!

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Mezinárodní den gramotnosti (8. 9.)

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Dezinformace vítězí!?
autor: Bořivoj Brdička

Shrnutí stavu, v němž se na začátku roku 2017 svět nachází a který je popisován jako doba postfaktická. Důsledkem pro školství je růst významu rozvoje informační gramotnosti.

Vandrujeme za řemesly
autor: Jaroslava Pachlová

Rok 2016 byl vyhlášen jako Rok řemesel. Příspěvek přináší inspiraci ze ZŠ Stráž, kde probíhal celoroční projekt Dotek ztracených časů a jeho dílčí částí bylo poznávání tradičních i současných řemesel. V textu naleznou nápady a návody na tradiční rukodělné činnosti či méně obvyklé techniky jak prvostupňoví učitelé, tak i učitelé z mateřských škol, vychovatelky školních družin či organizátoři komunitních akcí.

Rozvoj čtenářské gramotnosti: Příběh staré lodi
autor: Lenka Prášilová

Příspěvek přináší inspiraci a hry, které napomáhají dětem ke zvládnutí některých základních dovedností a způsobů chování, které souvisejí s jistými psychomotorickými činnostmi usnadňujícími pozdější osvojování čtení, psaní a počítání v rámci primárního vzdělávání. Hry se vážou k motivačnímu smyšlenému příběhu, který je doplněn krásnými ilustracemi Natálie Gablíkové (6,5 let).

Videokonference s neznámou třídou ve výuce angličtiny
autor: Mgr. Petra Boháčková 

Videokonference pomocí Mystery Hangout nebo Mystery Skype je edukační hra, při které se dvě třídy z rozdílných zemí v domluvený den a hodinu sejdou a snaží se uhodnout, ze které země a ze kterého města je druhá třída. Aktivita se zdá být optimální pro rozvoj jak IT dovedností, tak i cizího jazyka.

Využití periodické soustavy prvků v hodinách matematiky, fyziky a přírodopisu
autor: RNDr. Eva Zelendová 

Článek představuje zajímavou aktivitu propojující chemii s matematikou, fyzikou či přírodopisem.

Pracovní listy k výuce čtenářské a matematické gramotnosti 
autor: Mgr. Jarmila Karlovcová

Materiál obsahuje tři pracovní listy s řešením. Pracovní listy podporují čtenářskou a matematickou gramotnost žáků druhého stupně. Cílem žáků je přesně a správně číst, vyhledat informace v tabulce, zorientovat se v ní. Zjistit, které informace jsou pro žáka důležité, a oddělit je od těch méně potřebných. Materiál podporuje taktéž gramotnost informační. Žák se rovněž seznámí se staročeskými jednotkami, dokáže přepočítat uváděné množství ze staročeských jednotek do jednotek používaných v současné době.

Poláček, K.: Bylo nás pět 
autor: Mgr. Klára Chlpíková

Pracovní list pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Žáci pracují s ukázkou z knihy Bylo nás pět od Karla Poláčka a poté s přiloženým pracovním listem. Materiál je součástí projektu Efektivní zvyšování čtenářské gramotnosti realizovaného za podpory MŠMT.

Jízdní řády autobusů 
autor: Mgr. Jitka Vrbová

Prezentace a pracovní list slouží k tomu, aby se žáci naučili orientovat v tištěném jízdním řádu autobusů. Jsou vhodné jak pro žáky ZŠ speciální, tak je lze využít i v ZŠ praktické a v praktické škole jednoleté nebo dvouleté.

Slovní úlohy – finanční gramotnost 
autor: Mgr. Jarmila Hájková

Pracovní listy – slovní úlohy s tématikou financí.

Přírodovědné úlohy výzkumu PISA – 1. část 
autor: Mgr. Pavlína Hublová

Materiál seznamuje s typy úloh pro měření přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků ve výzkumu PISA a se způsobem jejich hodnocení. Úlohy pocházejí z příručky Přírodovědné úlohy výzkumu PISA, kterou vydal ÚIV v roce 2007. Všechny příručky ke stažení zde.

Modul Audiovideo:

Modul Wiki:

Modul E-learning:

Modul Diskuze:

 

Modul Obrázky a citace

HUANG, Jay. flickr.com: Summer Paradise [online]. 2016-08-03 [cit. 2017-08-24]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/
50663863@N02/28705094566/
>.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614