logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 6, červen/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

7. 6. 2017 Online pracovní sešity

Co víte o pracovních sešitech vedených online? Tušíte, k čemu jsou dobré, nebo jak se hodnotí? S vybranými nástroji jako jsou např. HSTRY (edu), Wizer nebo ThingLink, nás seznámí zkušený lektor Mgr. Martin Vonášek.

14. 6. 2017 Klimatické změny, uhlíková stopa

Z předchozího setkání s Ing. Lenkou Skoupou víme, jak přistupovat k odpadům a jak to naučit žáky, nebo jaké jsou vhodné recyklační aktivity pro děti. Jak přiblížit dětem další ekologická témata, to bude tématem posledního online setkání v tomto školním roce.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Světový den uprchlíků (20. 6.)

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Amnesty International ČR
autor: VÚP Praha

Amnesty International ČR nabízí studentům webové stránky Průvodce po stopách lidských práv, workshop Vzdělávání k lidským právům a metodickou příručku pro výchovu k lidským právům Průvodce po stopách lidských práv.

Kdo a proč utíká?
autor: Petra Slámová

Žák se seznámí s pojmy uprchlík, migrace, emigrace. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků se vcítí do pocitů uprchlíků, odhalí důvody emigrace, vyhledává informace vztahující se k jednotlivým státům. Uvědomuje si důležitost a potřebnost domova jako místa bezpečí.

Opouštím svůj domov 
autor: Petra Slámová

Žák charakterizuje domov. Seznamuje se s pojmem uprchlík. Seznamuje se s důvody emigrace, dokáže tyto důvody analyzovat, porovnat a vyhodnotit (dobrovolné/nedobrovolné opuštění domova). Seznamuje se s definicí pojmů migrant, azyl, azylant. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků si osvojuje důvody pro udělení azylu v ČR. Seznamuje se s možnostmi pomoci.

Život v šedé zóně 
autor: Jakub Horálek

Československá společnost v období normalizace.

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl popraven Che Guevara 
autor: Tereza Vodičková

Žáci jsou aktivitou vedeni k uvědomění si, že jakákoli ideologie nepřipouštějící jinou alternativu vysvětlení nebo provedení nakonec z podstaty věci plodí násilí, netoleranci, perzekuci a často končí pracovními tábory a hromadnými vraždami.

Uprchlictví, občanství 
autor: Mgr. Irena Nemetová

Žáci se seznámí s pojmy vztahujícími se k problematice uprchlictví, využijí svých vědomostí z dějepisu a současného aktuálního dění.

Interaktivní hra – Vybraná ohniska světových konfliktů 
autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra vhodná k procvičení znalostí a faktů týkajících se světových konfliktů.

Dějiny státu Izrael 
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Žáci se prostřednictvím množství dokumentů (fotografií, textů, map) seznámí s vývojem státu Izrael. Závěrečné otázky i pracovní list by měly směřovat k diskuzi o zázračných vítězstvích, o roli velmocí a celkovém vlivu arabsko-izraelského konfliktu na světovou politiku.

Severní Afrika 
autor: Mgr. Miroslav Navrátil

Pracovní list má žákům usnadnit probírání regionu severní Afrika. Zahrnuje práci s atlasem světa, doplňování slepých map a textů.

Migrace obyvatelstva 
autor: Mgr. Jan Zicha

V pracovním listu žáci analyzují údaje z textu, tabulek a mapy.

Emigrace 1948–1989 
autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Prezentace studenty seznamuje s několika poválečnými vlnami dobrovolné i nedobrovolné (Asanace) emigrace. Naznačuje významový rozdíl slov emigrant a exulant. Jmenuje několik slavných osobností, kterým se podařilo v zahraničí uchytit. Zároveň naznačuje, že pro většinu emigrantů byly zvláště začátky velmi těžké.

Modul Odkazy:

Problematika uprchlíků 
autor: Hana Brožová

Manuál pro učitele – pomůcka pro zařazení tématu uprchlíků do výuky na základních školách. Jednotlivé části tohoto manuálu jsou uspořádány do tematických okruhů (dějepis, zeměpis, občanská výchova, jazyk a literatura a umění).

Neviditelné oběti komunismu – osudy emigrantů
autor: Pavel Dostalík

Studentský projekt zkoumá osudy emigrantů z Československa v letech 1948 a 1968. Výukový web nabízí volně dostupné materiály (studentské práce, rozhovory s emigranty, dokumentární film) a umožňuje výuku prostřednictvím testů s odstupňovanou obtížností (určeno primárně pro ZŠ a SŠ).

Lidé v pohybu
autor: Mgr. Alena Hesová

Na webu je publikováno množství konkrétních aktivit, které jsou zpracovány jako lekce pro lektory a které jsou přehledně roztříděny. Ke stažení jsou také všechny materiály ve formátu metodické příručky.

Amnesty International Česká republika
autor: Martin Klzo

Asociace zabývající se celosvětově problematikou lidských práv.

Modul Diskuze:

Videohospitace – žáci a děti se SVP

Průvodce upraveným RVP ZV je stále doplňován o nové náměty i doporučení pro školy. Nyní nás učitelé běžných tříd (i škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) nechávají nahlédnout v rámci videohospitací do svých vyučovacích hodin. Zajímá nás především to, jak pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Průvodce RVP PV je stále aktualizován. I zde můžete sledovat náměty pro práci s dětmi se SVP. Podařilo se nám natočit videohospitaci v mateřské škole s třídami zřízenými podle §16 odst. 9 školského zákona.

Projekt PPUČ – rozvoj čtenářské gramotnosti

V projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) jsme pro vás připravili webový speciál věnovaný rozvoji čtenářské gramotnosti (ČG) v základních a mateřských školách. Kromě metodických materiálů pro výuku v něm najdete například odkazy na inspirativní projekty rozvíjející ČG a informace o tom, jak si čeští žáci vedou v čtenářských dovednostech v mezinárodním srovnání. Webové speciály pro matematickou a digitální gramotnost zveřejníme v nejbližší době.   

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614