logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 5, květen/2017

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

3. 5. 2017 Experiment v MŠ

Mgr. Michael Novotný nás letos již potřetí nechá nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity v mateřské škole. Po pohybových chvilkách a tvořivé dramatice si pojďme společně vyzkoušet nějaký ten pokus!

11. 5. 2017 Žák s PAS ve střední škole

Žáci z předchozího setkání s Mgr. Lenkou Bittmannovou už vyrostli. Jak s nimi tedy pracovat na třetím stupni vzdělávání? To nám poradí PaedDr. Věra Čadilová.

24. 5. 2017 Voda z kohoutku, voda v krajině

Ekologickým tématům se už Ing. Lenka Skoupá na online setkání s námi věnovala několikrát. Jaké informace o vodě bychom měli předávat žáků a jakými formami?

31. 5. 2017 Voda – badatelsky orientované učení

Setkání navazuje na předchozí webinář. Nyní si spolu s Ing. Lenkou Skoupou přiblížíme osvědčenou výukovou metodu a zasadíme ji do celkového konceptu tématu ochrany přírody ve výuce.

Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Téma měsíce: Světový den informační společnosti (17. 5.)

 

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Informační společnost
autor: Michal Černý 

Dnešní dobu je bez nadsázky možné označit za informační. Informace jsou tím, co odděluje vyspělé ekonomiky a úspěšné podniky od zemí třetího světa a neúspěšných korporací. Je možné říci, že jsou statkem či kapitálem, který determinuje úspěch ekonomický, politický i sociální v dnešním světě. Toto hledisko by se mělo jistě objevit také ve výuce.

Informační technologie v mateřské škole – úvod
autor: Mgr. Hana Splavcová 

Série článků je věnována problematice využívání informačních technologií v mateřských školách.

Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač
autor: Ondřej Neumajer 

Přehled důvodů, které vyvolávají potřebu transformace školství v důsledku integrace technologií včetně mezinárodních souvislostí a upřesnění stavu naší domácí Strategie digitálního vzdělávání. Článek je součástí Učitelského spomocníka.

Principy vyhledávání informací na internetu
autor: Zuzana Černá, spoluautor: Michal Černý 

Vyhledávání informací je jednou z nejdůležitějších činností, kterou by se měli žáci ve škole naučit. Nejde jen o schopnost prostým způsobem využívat vyhledávací nástroje, ale je dobré znát také základní rešeršní strategie, možnosti vyhledávání jiných než textových objektů nebo porozumět tomu, jak v základu vyhledávací stroje fungují.

Jak na internet: Jak hledat na internetu
autor: Akademie CZ.NIC

Možnost vyhledávání na Internetu je dnes již samozřejmostí, což potvrzuje fakt, že průměrný uživatel internetu v ČR stráví nejvíce času v online prostředí právě vyhledáváním informací. Informace můžeme hledat nejen v textu, ale i v obrázcích, videích, mapách atd.

Média, komunikace 
autor: Mgr. Jan Křoustek (projekt: Jazyky interaktivně) 

Materiál Média, komunikace vznikl jako výstup projektu Jazyky interaktivně. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Křoustek. DUM se zaměřuje na osvojení a zopakování základní slovní zásoby s cílem komunikovat v německém jazyce. Téma jsou moderní komunikační média. Výukový materiál obsahuje cvičení, obrázky a křížovku.

Metody a nástroje vyhledávání informací 
autor: Ing. Lenka Čekalová 

Žák se seznamuje s metodami a formami vyhledávání potřebných informací na internetu, učí se správně formulovat svůj požadavek. Na konkrétních příkladech si ověřuje nové poznatky a vlastní zkušeností získává potřebné znalosti pro úspěšné a rychlé vyhledání informací. Předpokladem je, že zná prostředí a funkčnost internetových prohlížečů.

Správná zpráva 
autor: Svatopluk Mareš

Žáci pracují s příklady různých informačních zdrojů, zaměřují se na důvěryhodnost zdrojů a nakonec se pokusí sestavit seriózní zprávu. Součástí práce by měla být diskuze i závěrečná reflexe.

Hledání informací 
autor: Jakub Krejčí

Tento pracovní list slouží k procvičení práce s internetovými vyhledávači. Žáky nutí k zamyšlení, uvažování a nabízí jim prostor k vyzkoušení problematiky. Díky tomu doporučuji tento list do vyšších ročníků 2. stupně ZŠ. Také doporučuji upravit zadání na lokální kontext. Práce může být jak pro jednotlivce, tak i pro malé skupiny.

Internetová terminologie 
autor: Mgr. Otmar Němec

Interaktivní cvičení k procvičení pojmů kolem internetu a vyhledávání na internetu. On-line cvičení (křížovka i kvíz) jsou na čas, po skončení práce se žák dozví svůj výsledek.

Představujeme modul Wiki:

  • Wiki je modul Metodického portálu RVP.CZ, v němž mohou uživatelé velmi rychle sdílet své zdroje, materiály a dokumenty k výuce (sekce Kabinet
    a Sborovna). Slouží rovněž ke sdílení pedagogických znalostí a užitečného učitelského know-how (sekce Knihovna).
  • Smyslem Wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu RVP.CZ s akcentem na podporu on-line spolupráce.
  • Více o modulu: 
    Informace o modulu (nejen) pro autoryTitulní strana modulu

Modul Diskuze:

Mateřinky, základky,

představte si, že by se spolu s vámi někdo zabýval tím, jak efektivně rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost vašich dětí a žáků napříč vzděláváním:

  • naslouchal by vašim potřebám,
  • ​pomáhal by učitelům s přípravou na výuku,
  • ​hledal, co by vám práci zjednodušilo a zpříjemnilo.

Právě takovou pomoc aktuálně nabízí projekt Podpora práce učitelů vybraným školám. Více informací a možnost přihlásit vaši školu získáte na webu projektu.

 

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Mgr. Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz
+420 274 022 614