logo-nuv

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

číslo 4, duben/2016

Zapište si do kalendáře termíny online setkání od 20:00

kalendar

Středa 6. 4. 2016, Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty

Chcete vědět, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie? Doporučujeme se inspirovat sérií metodických článků lektorů Mgr. J. Vyskočila a Mgr. O. Koška – a nebo si počkat na jejich výběr toho nejlepšího formou online setkání.

Středa 13. 4. 2016, Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech

„Dějepis by se neměl zabývat pouze fakticitou událostí, tedy co se kde a jak stalo, ale také (a možná především) tím, jak se dané události zobrazují, jak se tradují,“ říká Mgr. Jaroslav Pinkas, lektor a metodik výuky moderních dějin a filmové podoby totalitních režimů.

Středa 20. 4. 2016, Aplikace funkcí aneb Různé křivky kolem nás

Matematika – to nejsou jen slovní úlohy a sloupečky příkladů, jak nás již jednou přesvědčil Mgr. Petr Pupík (viz záznam online setkání Aplikace matematiky aneb Nedokonalosti dokonalé matematiky). Jaká překvapení na nás číhají v oblasti funkcí a křivek?

Čtvrtek 21. 4. 2016, Odpady, nebo zdroje?

K tématu odpadů bylo na Metodickém portálu RVP.CZ zveřejněno už poměrně hodně materiálů. Zajímá vás, jak k tématu přistoupila Ing. Lenka Skoupá, naše osvědčená lektorka?

Středa 27. 4. 2016, Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na ZŠ a SŠ

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. V průběhu setkání nabídnou další možnosti, jak smysluplně zapojit techniku do výuky, tentokrát formou počítačem podporovaného experimentu. Prozatím se můžete inspirovat tematickými virtuálními hospitacemi. Služba pro vás: Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Přihlásit se k odběru upozornění »

Upozorňujeme:

Nový modul pro vyhledávání a citace obrázků pod licencemi Creative Commons a Public domain najdete na tmavé hlavní liště barevně zvýrazněný pod názvem Obrázky. Podrobnosti o modulu si můžete přečíst v příspěvku Vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů se zaměřením na obrázky a fotografie nebo si můžete poslechnout webinář.

Modul Články

Modul DUM

Z ostatních modulů

Domácí zvířata a mláďata autor: Marcela Janšová Děti se pomocí pohybových a smyslových her seznamují s domácími zvířaty a jejich životem. Jarozásobník nápadů autor: Jana Malenovská Autorka představuje fotografický zásobník nápadů nejen pro výtvarné činnosti dětí předškolního věku motivované jarním obdobím. Co si představím, když se řekne jaro? autor: Monika Matejová Článek popisuje projekt, ve kterém žáci pojmenovávají a třídí znaky jara podle zadaných témat a učí se pracovat ve skupině podle stanovených pravidel. SpringJaro autor: Alžběta Palatinová Lekce angličtiny, která navazuje na lekci v rodném jazyce Jaro letí. Využívá motivace příběhu, získaných předchozích dovedností a znalostí dětí, přihlíží k vzájemnému propojování námětu i ke vzdělávacím možnostem jednotlivých dětí. Jarní rostliny ve skupinách autor: Pavla Schneiderová Příspěvek obsahuje pracovní listy (čtverce) pro skupinovou práci v 1. nebo 2. ročníku na téma Jarní rostliny. Bačkůrky z mechu autor: Dana Tvrďochová Bačkůrky z mechu je program inspirovaný nejen stejnojmennou básní Mileny Lukešové, ale především jarní přírodou, světem v trávě. Jde o zážitkový program využívající techniky dramatické výchovy. Vede děti k hlubšímu poznávání přírody i sebe samých. Jaro v CHKO České středohoříBílé stráně autor: Mgr. Jana Beránková Materiál je určen k prezentaci národní přírodní památky ve VO Člověk a jeho svět nebo v přírodopisu. Skupinová práceO JARU autor: Mgr. Libuše Sochorová Žáci 3. ročníku spolupracují ve skupinách na plnění zábavných úkolů převážně z ČJ. Spring autor: Mgr. Lucie Strejčková Pracovní list slouží žákům k seznámení se slovíčky, která se vztahují k jaru, a k jejich procvičení. Jak jsme se vylíhli autor: Mgr. Petra Cemerková Golová Součástí materiálu jsou i pracovní listy a procvičování pro interaktivní tabuli v programu ActivInspire. Lupodomácí zvířata autor: Mgr. Vendula Budínová Formou interaktivní hry si děti procvičí znalosti domácích zvířat a získají nové informace. Zvířecí rodinky autor: Mgr. Petra Cemerková Golová Prezentace slouží k seznámení žáků s názvy hospodářských zvířat (samců, samic a jejich mláďat). Mláďatapíseň s hudebním podkladem autor: Mgr. Miroslav Pěnička Píseň o mláďatech domácích i jiných zvířat. K dispozici je notový záznam pro třídu, zpěvník pro třídu (text s akordy), notový záznam písně aj. Modul Diskuze: Modul Wiki: ?Modul Odkazy SpringaliveSleduj s námi příchod jara autor: Mgr. Jana Žižková Web sdružení BirdLife International vybízí ke sledování příletu tažných ptáků – čápa, kukačky, vlaštovky, rorýse a vlhy. Obsahuje mapy, informace o jednotlivých druzích, didaktické materiály aj.

Modul Obrázky a citace

FRIEDRICHOVÁ, Mira. Wiki.rvp.cz: Img-6415.jpg [online]. 2015-07-07 [cit. 2016-03-29]. Dostupný pod licencí CC-BY-NC-SA na WWW: <http://goo.gl/0evhfy>.

logo 3

Newsletter Metodického portálu vydává NÚV v Praze
Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10 www.nuv.cz, www.rvp.cz
ISSN: 1802-4785
vedoucí resortního úkolu
Pavlína Hublová
+420 274 022 410