MAP MČ Praha 7

Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7

Aktuální informace naleznete zde:http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/MAP-Mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-spravni-obvod-Praha-7

Název projektu: „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7“
REG. Č.: CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000718
Zahájení projektu: 1. listopadu 2016
Ukončení projektu: 31. října 2017

Místní akční plán (dále MAP) je souhrnný dokument prioritně zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Nositelem projektu je Městská část Praha 7.

Hlavním cílem projektu je zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro správní obvod Prahy 7 (za území MČ Praha 7 a MČ Praha – Troja) pro zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu Praha 7 tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a státních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Místní akční plán (MAP) přinese:

1.    Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

2.    Sdílené porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

3.    Podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka.

4.    Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.

5.    Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Realizace projektu

Zdroj: MČ Praha 7

Vloženo: 28.03.2017 | Aktualizováno: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2391 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021