MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání městské části Praha 3
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Celkové náklady na projekt: 3 782 632 Kč

Aktuální informace naleznete zde:

www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/map-rozvoje-vzdelavani-mestske-casti-praha-3-n208399.htm

Městská část Praha 3 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu v rámci Výzvy č. 02_15_002 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Projekt je zaměřen na vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) na území MČ Praha 3. Do projektu je zapojeno celkem 26 MŠ a ZŠ, z toho 23 ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 3, dále 2 soukromé MŠ a 1 speciální ZŠ. Předpokládáme, že v rámci partnerství se do projektu zapojí nestátní neziskové organizace, rodičovská a další veřejnost, státní i nestátní vzdělávací instituce a školská zařízení působící na území Prahy 3.

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je příprava a implementace MAP ve vzdělávání na území MČ Praha 3.

MAP jako EFEKTIVNÍ strategický nástroj má za cíl podpořit kvalitu řízení škol a tvorbu jednotného rámce pro sdílení zkušeností v rámci benchlearningu jako nosné metodiky budoucího rozvoje škol.

 

Dílčí cíle projektu

V průběhu realizace tohoto projektu předpokládáme:

  • Vznik aktivní platformy partnerství

    samospráva (MČ), jiní zřizovatelé, MŠ a ZŠ (vedení škol-učitelé-lídři),

    NNO, veřejnost (rodiče), soukromé instituce a další aktéři vzdělávání

  •  Vytvoření souhrnného dokumentu MAP

    vytvoření strategického rámce pro období do roku 2023

    komplexní a dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy Prahy 3

  •  Vymezení investičních priorit ve vzdělávání

    vymezení investičních priorit reflektujících potřeby území s důrazem na ESIF,

    přesun vzdělávacích kapacit podle demografické studie

  •  Implementace opatření MAP

    MŠMT – povinná, doporučená, průřezová a volitelná

 

V případě, že se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: janasim@praha3.cz.

Najdete nás také na www.skolypraha3.cz.

Za realizační tým MAP na Praze 3

Mgr. Jana Šimánková

Zdroj: MČ Praha 3

Vloženo: 28.03.2017 | Aktualizováno: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2898 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021