Zpracování Místního akčního plánu MČ Praha 2

Zpracování Místního akčního plánu MČ Praha 2

Aktuální informace naleznete zde: http://www.praha2.cz/MAP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001174


MČ Praha 2 realizuje od 1.1.2017 projekt s názvem „Zpracování Místního akčního plánu městské části Praha 2“. Cílem aktivit v rámci projektu je na základě analytický dat a společných jednání dospět k strategické dohodě o prioritách v oblasti školství a umožnit tak čerpání finanční podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro mateřské a základní školy na území MČ Praha 2. Projekt bude realizován v průběhu celého roku 2017. Složení realizačního týmu projektu je následující:

  1. Manažerka projektu a odborná garantka pro Dohodu o prioritách: Ing. Daniela Blažková, e-mail: danielablazkova@seznam.cz
  2. Odborná garantka pro partnerství: Petra Hainzová, MA, tel: 236 044 162, e-mail: petra.hainzova@praha2.cz
  3. Administrátorka projektu: Bc. Jana Paulů, Dis., tel: 236 044 189, e-mail: jana.paulu@praha2.cz
  4. Finanční manažerka: Ivana Lišková, tel: 236 044 159, e-mail:   ivana.liskova@praha2.cz

AKTUALITY
Projekt MAPu je ve fázi realizace

10. 1. 2017

Pozvánka na řídicí výbor MAP Praha 2

13. 2. 2017

Proběhlo 1. Jednání Řídícího výboru MAP
10. 3. 2017

Statut Řidícího výboru
10. 3. 2017

Jednací řád
10. 3. 2017

Seznam členů řídicího výboru MAP
22. 3. 2017
Místní akční plán

Zdroj: MČ Praha 2

Vloženo: 28.03.2017 | Aktualizováno: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2273 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021