MAP Praha 15

Schválení Akčního plánu a zahájení přípravy čerpaní z operačních programů

Aktuality a další informace naleznete zde: http://www.praha15.cz/mestska-cast/plan-vzdelavani/aktuality/

Během dalšího hlasování Řídícího výboru MAP, které proběhlo v druhé polovině ledna 2017, byla schválena finální podoba Akčního plánu pro rok 2017. Tento plán představuje souhrn připravovaných aktivit, které jsou v souladu s logikou našeho projektu. Akční plán tvoří nezávislý doplněk k již platnému Strategickému rámci a cílí především na neinvestiční aktivity menšího rozsahu, které mají za cíl podpořit rozpracovaná povinná, doporučená a volitelná opatření MAP.

Od začátku tohoto roku se také rozběhl proces přípravy projektových žádostí jednotlivých mateřských a základních škol. V průběhu tohoto roku začnou školy čerpat finanční prostředky z pražského operačního programu na investiční aktivity spojené například s polytechnickou výukou či vybavením digitálními technologiemi. Dochází tak k prvním zkušenostem s využitím Strategického rámce pro zisk dotací. V pravidelných šestiměsíčních intervalech pak dojde k plánovaným aktualizacím rámce, abychom byli schopni vyhovět co nejširšímu spektru potřeb našich škol. Srdečně děkujeme všem, kteří se na přípravě obou dokumentů podíleli a spolupracují s námi na vytváření co nejlepších podmínek pro naše školy.

Řídící výbor MAP schválil Strategický rámec MAP pro správní obvod Prahy 15

Dne 24.10.2016 se v budově hasičské zbrojnice JSDH Horní Měcholupy uskutečnilo druhé fyzické zasedání Řídícího výboru MAP na Praze 15. Toto setkání navázalo na písemné hlasování z konce září, které posvětilo tehdejší podobu návrhu Strategického rámce.  Tento dokument, který je zveřejněn na tomto webovém portálu, znamená výrazný posun v otázkách budoucího čerpání finančních prostředků z OP VVV a OP PPR. Naše školky a školy tak díky Strategickému rámci budou mít možnost naplnit své investiční záměry mnohem snadněji a v souladu s jejich skutečnými prioritami. V těchto krocích jim budou samozřejmě plně nápomocni jejich zřizovatelé. Srdečně děkujeme všem členům Řídícího výboru, kteří dali tomuto dokumentu vzniknout.

Změna zasedání Řídícího výboru MAP

Z technických důvodů bylo nutné zrušit zasedání Řídícího výbor, které bylo naplánováno na 26.9.2016.  Toto zasedání bylo nahrazeno variantou hlasování per rollam, v souladu s Jednacím řádem výboru. Členové Řídícího výboru byli o těchto okolnostech informování a obdrželi materiály potřebné pro dálkové hlasování. V případě, že tomu tak u některého ze členů není, prosíme o kontaktování manažera projektu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na zasedání, které proběhne 24.10.2016.

Zahájení série vzdělávacích aktivit v rámci projektu

Dne 16.9.2016 byla zahájena série seminářů, které jsou tematicky zaměřeny na problematiku řízení, vedení a dále pak na oblast digitálních kompetencí ve výuce a na oblast společného vzdělávání. Skrze tyto aktivity, realizované ve spolupráci se špičkovými lektory, je pedagogům působícím na území Prahy 15 nabízena možnost zvýšení osobní erudice v zásadních oblastech odborných pedagogických činností, jakož i v problematice řízení a vedení kolektivu. I přesto, že nabídka obdobných aktivit není v rámci jiných MAPů běžná, věříme, že vzdělávání je zásadním prvkem pro docílení připravenosti na systémové změny, které rezort školství v nejbližších letech zaznamená. V případě jakýchkoliv dotazů stran těchto seminářů kontaktujte prosím Odborného garanta MAP.

Druhé zasedání Řídícího výboru MAP

Dne 26. 9. 2016 proběhne druhé zasedání našeho Řídícího výboru. Na programu zasedání bude definice Vize vzdělávání v souladu s Postupy MAP. Nejdůležitějším bodem bude projednání návrhu podoby tzv. Strategického rámce, který bude do budoucna sloužit jako výchozí dokument pro možnost čerpání dotačních prostředků z OPPPR. Samozřejmostí také bude diskuze nad aktuálními tématy, zejména ve spojitosti se změnami, které postupně přináší nový školní rok. Těšíme se na všechny pozvané členy a stejně tak na hosty z řad širší veřejnosti. Zasedání se uskuteční ve velkém sále Hasičské zbrojnice JSDH Horní Měcholupy od 17 do 19 hodin.

Zdroj: MAP Praha 15

Vloženo: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2250 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021