Řídící výbor

CO JE ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP?


Jde o platformu, která sdružuje všechny relevantní aktéry, kteří mají co říct v otázkách jak formálního, tak neformálního a zájmového vzdělávání. Na jednom místě a v jednom čase se tak budou pravidelně setkávat zřizovatelé škol a pedagogové, spolu se zástupci zájmových sdružení a zástupci z řad rodičů. Řídící výbor je orgán, který bude schvalovat podobu MAPu. Vybere tak priority financování a poskytne reflexi územních potřeb a specifik. Řídící výbor je hlavním představitelem linie projektu a bude rozhodovat o tom, jaké aktivity se budou v rámci správního obvodu v budoucnu financovat.

ČLENOVÉ

Seznam členů Řídícího výboru (PDF, 331 kB)

Vloženo: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2080 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021