MAP Praha 14

MAP Praha 14
(Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158)

Aktuální informace naleznete pod tímto odkazem:https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/

Cílem každého města, obce i městské části, tedy zřizovatelů základních a mateřských škol, jsou spokojení žáci, potažmo spokojení rodiče a učitelé. Praha 14 proto připravila projekt zaměřený na zlepšování kvality vzdělání v místních školních zařízeních s názvem „Místní akční plán Praha 14“ (MAP Praha 14), s nimž uspěla při žádosti o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání evropského sociálního fondu. Projekt je součástí tzv. Akce Klima, která má trvale rozvíjet zdravé a maximálně motivující prostředí pro školáky i pedagogy.

Vedle zvyšování kvality vzdělání je důležitým cílem MAP Prahy 14 také podpora spolupráce naší městské části a Dolních Počernic jako zřizovatelů a dále pak škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Projekt počítá například se společným informováním či s plánováním partnerských aktivit při řešení místně specifických problémů a potřeb. Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. Další úrovní MAP pak bude konkretizace jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení v Praze 14. Velmi cennými budou výstupy z jednání s pedagogickou veřejností, rodičovskou veřejností, zřizovateli škol a ostatními aktéry ve vzdělávání. MAP bude sloužit také jako podklad pro zaměření podpory z Operačních programů Výzkum, vývoj, vzdělávání a Praha – pól růstu, kdy jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů.
Obrázek bez popisku

Dokumenty a další informace týkající se projektu

A) Zápisy z jednání Řídícího výboru:

B) Strategický rámec MAP Praha 14

C) Přehled investičních potřeb Praha 14

Zdroj: MČ Praha 14

Vloženo: 29.03.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2269 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021