ŘV MAP P1

Jmenný seznam členů ŘV MAP P1 ke dni schválení Statutu

Jméno člena ŘV MAP P1

Organizace

Kontaktní údaje člena ŘV MAP P1

Zastupuje

Mgr. Michaela Vencová

ÚMČ Praha 1, odd. školství, členka realizačního týmu MAP P1

michaela.vencova@praha1.cz

221 097 132

Zástupce realizačního týmu

MAP P1

Mgr. Eva Špačková

Rada MČ Praha 1

eva.spackova@praha1.cz

221 097 618

Zástupce realizátora projektu MAP P1

Mgr. Bc. Filip Kuchař

Magistrát hlavního města Prahy

Filip.kuchar@praha.eu

236 005 269

Zástupce kraje (hl. m. Praha)

Mgr. Libuše Vlková

Člen Komise pro výchovu a vzdělávání MČ P1

skola886@seznam.cz

602 278 082

Zástupce zřizovatele – obecní školy

PhDr. Traian Urban

Člen Komise pro výchovu a vzdělávání MČ P1

urban@mup.cz

774 720 827

Mgr. Zbyšek Fialka

Soukromá základní umělecká škola ORPHENICA

·    zbysek.fialka@volny.cz

·    603 892 683

Zástupce zřizovatele – soukromé ZUŠ

PhDr. Filip Roubíček, PhD.

Základní škola Sv. Voršily v Praze

skola@zssv.cz

224 934 646

Zástupce zřizovatele – církevní školy

Mgr. Tereza Martínková

ZŠ Curieových

tereza.martinkova@zscurie.cz,

224 890 189

Zástupce vedení škol – ZŠ veřejné

PhDr. Jitka Kendíková

ZŠ J. G. – Jarkovského

j.kendikova@email.cz,

224 811 811

Mgr. Jarmila Zavadilová

MŠ Pštrossova

mspstros@volny.cz

224 930 422

Zástupce vedení škol – MŠ veřejné

Bc. Jana Hegerová

MŠ Masná

skolka@msmasna.cz

222 311 538

JUDr. Šidliák

Sportovní organizace Spolek Sport4active

 sport4active@gmail.com

605 811 492

Zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)

Mgr. Pavla Vaňková

Spolek Oliva

rachelrut@seznam.cz

 

MgA. Robert Mimra

ZUŠ Biskupská

office@portedo.cz

604 170 749

Zástupce ZUŠ

Mgr. Bc. Filip Kuchař

MHMP

Filip.kuchar@praha.eu

236 005 269

Zástupce krajského akčního plánu vzdělávání (KAP)

 

 

Mgr. Radek Pilc

 

 

Školní klub při

ZŠ Vodičkova

 

 

r.pilc@zsvodickova.cz

607 732 192

 

 

Zástupce ze školních družin a školních klubů (platí pro ZŠ) bez rozdílu zřizovatele

Bc. Ivo Kulhánek

 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

kulhanek@nidv.cz

777 496 365

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Organizace nereagovala

 

 

Zástupce ITI Pražské metropolitní oblasti

PaedDr. Jaromír Krejčí

MŠMT

jaromír.krejci@msmt.cz

 

Zástupci ostatních aktérů vzdělávání

PhDr. Václava Masáková

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2,4

dulina@seznam.cz

605 259 971

Florence Saint-Ygnan

 

Francouzský jazykový institut

 

jiri.votava@ifp.cz

221 401 057

Mgr. Jiří Votava, MBA

jiri.votava@ifp.cz

221 401 057

 

 

 

 

Vloženo: 27.01.2017 | Aktualizováno: 04.04.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 3005 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021