AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

Projekt pražských základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání  více

Aktualizováno: 11.02.2022  
 

Prague virtually opened it's first Center for Interactive Education

On the 27th of May 2020, Prague held a virtual opening of the first Center for Interactive Education (CIE). Individual guests in the studio introduced the audience to different types... více

Aktualizováno: 20.07.2020  
 

Druhým Centrem interaktivní výuky v Praze se stává „Weilovka“

V rychlém sledu po květnovém otevření prvních čtyř tříd tzv. Center interaktivní výuky otevřelo ve středu své brány již druhé takové centrum, umístěné v prostředí Střední školy automobilní... více

Aktualizováno: 3.07.2020  
 

Slavnostní otevření nového Centra interaktivní výuky

Dne 27. 5. 2020 proběhlo virtuální otevření prvního centra interaktivní výuky. Jednotliví hosté představili divákům různé typy tříd a jejich možnosti, které pražským pedagogům nabídnou.... více

Aktualizováno: 3.07.2020  
 

Učitelé, rodina a škola v proměnách společnosti a doby.

V rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289 byla 5. listopadu uspořádána pro zástupce všech pražských... více

Aktualizováno: 4.12.2019  
 

KAP seminář " Seznamte se s novinkami zahraničních mobilit"

Dne 16. ledna, se uskutečnil druhý letošní odborný seminář "Seznamte se s novinkami zahraničních mobilit." Seminář byl realizován v rámci naplňování aktivit projektu Krajský akční plán... více

Aktualizováno: 25.01.2019  
 

KAP seminář "Poznejte možnosti zahraničních mobilit"

Dne 9. ledna, se uskutečnil první letošní odborný seminář "Poznejte možnosti zahraničních mobilit." Seminář byl realizován v rámci naplňování aktivit projektu Krajský akční plán vzdělávání... více

Aktualizováno: 25.01.2019  
 

Praha se aktivně zapojila do pracovní skupiny EUROCITIES

Zástupci Odboru školství a mládeže MHMP se aktivně zapojili do pracovní skupiny ve vzdělávání (WG on education) organizace EUROCITIES. více

Aktualizováno: 23.05.2018  
 

Workshop – Svátky jara oslavíme společně

Dne 20. 3. 2018 se na Gymnáziu Arabská konal workshop zaměřený na multikulturalismus a kulturní relativismus s názvem „Svátky jara“. Workshop byl realizován v rámci naplňování dílčího... více

Aktualizováno: 29.03.2018  
 

Workshop – Inkluze z pohledu pedagoga

Dne 15. 3. 2018 se na Gymnáziu Budějovická konal workshop o společném vzdělávání s názvem „Inkluze z pohledu pedagoga“. Workshop byl realizován v rámci naplňování dílčího cíle 6.3 Krajského... více

Aktualizováno: 29.03.2018  
 

Workshop k tvorbě výukových materiálů

Workshop je navržen pro pedagogické pracovníky, kteří mají zkušenost s tvorbou výukových materiálů nebo v současné době chystají tvorbu, či již tvoří vlastní výukové materiály pro výuku... více

Aktualizováno: 30.05.2017  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021