Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022

Níže se dozvíte základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2021/2022, které jsou v režimu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,... více

Aktualizováno: 7.05.2021  
 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2020 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný... více

Aktualizováno: 10.08.2020  
 

Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v Hlavním městě Praha bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu... více

Aktualizováno: 18.09.2020  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021