Návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 - 2024 k připomínkám

Návrh k případnému vyjádření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2020 – 2024 (DZ HMP). K tomuto dokumentu je přiložena tabulka, do které je možné vkládat připomínky... více

Aktualizováno: 3.03.2020  
 

Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 – 2022

V roce 2009 byla v hl. m. Praze (dále jen „HMP“) započata cílevědomá snaha čelit důsledkům demografické krize v populaci patnáctiletých, jejíž dopad do odborného školství byl nejmarkantnější.... více

Aktualizováno: 9.08.2018  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021