Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2019/2020

  Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2019 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný... více

  Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2019/2020
  Aktualizováno: 30.08.2019  
   

  Školský rejstřík

  Formuláře a pokyny k zařazení a změnám v rejstříku škol a školských zařízení více

  Školský rejstřík
  Aktualizováno: 2.01.2019  
   

  Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

  Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),... více

  Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
  Aktualizováno: 24.02.2021  
   

  Potvrzení o zaměstnání ve školství

  formuláře, náležitosti, doklady, lhůty k vyřízení, forma vyřízení na MHMP... více

  Potvrzení o zaměstnání ve školství
  Aktualizováno: 2.01.2019  
   

  Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

  Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v Hlavním městě Praha bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu... více

  Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP
  Aktualizováno: 18.09.2020  
   

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021