Seznam členů školských rad jmenovaných zřizovatelem - hl. m. Prahou

p.č. název školy - školská rada - stav k 1. 12. 2020 členové jmenovaní zřizovatelem
1 Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 PaedDr. Věra Dvořáková
Mgr. Martin Motl
2 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Jaroslava Brachtlová 
Ing. Jitka Urbánková 
3 Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 Jan Kreuzziger  
Mgr. Ivan Kabický
4 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 - ŠR pro SŠ Yveta Kvapilová 
PhDr. Olga Sklenářová
5 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová grafická, Praha 1, Hellichova 22 - ŠR pro VOŠ Jan Trojánek 
Filip Turek
6 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Ing. Michal Drábek 
Pavel Jaroš 
7 Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 Mgr. Libuše Vlková 
Mgr. Zdeňka Žalmanová 
8 Malostranské gymnázium JUDr. Petr Lachnit 
Ing. Mgr. Miroslav Poche 
9 Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 Ing. Viktor Janouškovec
prof. RNDr. Jiří Hudeček, Csc.
10 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7 Mgr. Albert Kubišta
Mgr. Jiřina Slavíková
11 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 - ŠR pro SPŠ Ivan Hýža
Ing. Jan Kosek 
12 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 - ŠR pro VOŠ Ing. Jan Kosek
Karel Kváš
13 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 - ŠR pro SPŠ Ing. Kateřina Vondrová
PaedDr. Magdalena Machoňová
14 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 - ŠR pro VOŠ Ing. Milan Hampl
Ing. Kateřina Vondrová
15 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Radoslav Kvapil
Mgr. Albert Kubišta
16 Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Ing. Pavel Hájek
Michal Koudelka
17 Akademické gymnázium, škola hlavního města Praha 1, Štěpánská 22 Mgr. Šárka Chládková Táborská
MUDr. Zuzana Hankeová
18 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Mgr. Martin Motl
Martin Pelc
19 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 - ŠR pro SZŠ Mgr. Zbyněk Boublík
Ing. Mariana Čapková 
20 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 - ŠR pro VOŠ Aneta Maršálová-Ečeková
Mgr. Zbyněk Boublík
21 Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 Renata Kašická
Petr Bernat
22 Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4 Matěj Šach
Kateřina Macháčková
23 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Mgr. Andrea Hogenová
Mgr. Albert Kubišta
24 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 Ing. Jan Liška
Ing. Marie Kousalíková
25 Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10 Mgr. Albert Kubišta
prof. RNDr. Jiří Hudeček, Csc.
26 Českoslovanská akademie obchodní, Střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5  Ing. Dagmar Krutská
Mgr. Martin Motl
27 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Monika Opatrná
Ing. Eva Lakronová
28 Obchodní akademie Vinohradská  Mgr. Ondřej Machů 
Petr Lachnit
29 Střední škola obchodní Bc. Rostislav Kohoutek
Ing. Vlasta Alexyová
30 Odborné učiliště Vyšehrad (sloučení s OU a PrŠ Chabařovická k 1. 1. 2017) Jan Jelinek
PaedDr. Jiří Pilař
31 Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19 PhDr. Milan Pešák
Jaroslav Pata
32 Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54 PaedDr. Jiří Pilař
Jiří Bláha
33 Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2 Mgr. Albert Kubišta
Aneta Ečeková Maršálová 
34 Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola Mgr. Albert Kubišta
Petr Prchal
35 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 Monika Opatrná
Mgr. Albert Kubišta
36 Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2  - ŠR pro VOŠ PhDr. Gabriela Pecičová, MBA
Filip Brückner
37 Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2 - ŠR pro SUŠ Jiří Beran 
PhDr. Gabriela Pecičová, MBA
38 Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 (sloučení s Obchodní akademií, Praha 4, Svatoslavova 33) Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Marcela Novotná
39 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 Bc. Alexander Bellu
JUDr. Vladislava Veselá
40 Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 Mgr. Albert Kubišta
David Tacl
41 Obchodní akademie Hovorčovická Jitka Mudrychová
Karel Vejvoda
42 Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola Martina Borovková 
Matěj Šach
43 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1 - ŠR pro SŠ Irena Kryštůfková
David Soukup 
44 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1- ŠR pro VOŠ Mgr. Lucie Vítkovská
PhDr. Lýdia Říhová
45 Základní škola Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 Rebeka Vadasová
Ing. Monika Žubretovská
46 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51 Libuše Pešlová
Mgr. Jana Štrosová
47 Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 Mgr. Albert Kubišta
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
48 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 PharmDr. Petr Fifka
Petr Horálek
49 Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 4 Karel Ptáčník
Ing. Karel Rýdl
50 Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 Ing. Drahoslav Matonoha
Mgr. Petr Chaluš
51 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 PaedDr. Miroslava Veselíková
Radek Juriš
52 Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Daniel Kunc
Ing. Jiří Nouza
53 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Lukáš Kaucký
JitkaZykánová
54 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka - ŠR pro Konzervatoř Bc. Petr Venhoda
Petr Kučera
55 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka - ŠR pro VOŠ Petr Zeman
RNDr. Daniel Mazur
56 Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Ohradní 55 Jiřina Růžičková
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
57 Střední škola - Waldorfské lyceum Matěj Šach
Ondřej Krása
58 Gymnázium Milady Horákové PharmDr. Petr Fifka
Ing. et. Ing. Richard Hlaváč
59 Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 Mgr. Daniel Pražák
Mgr. Ludmila Štvánová
60 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická Ing. Miroslav Pivrnec
Dana Křížová
61 Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1 Zdeněk Pokorný, MBA
PhDr. Veronika Nümbergerová, Ph.D.
62 Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Libuše Pešlová
PaedDr. Jiří Pilař
63 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Mgr. Ludmila Knížková
Aneta Ečeková Maršálová
64 Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Aneta Ečeková Maršálová
JUDr. Helena Chudomelová
65 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Libuše Pešlová
Vratislav Nosálek
66 Základní škola a střední škola waldorfská Jakub Matějka
Mgr. Zuzana Ujhelyiová
67 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Tomáš Müller
Mgr. Karel Hanzlík
68 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 RNDr. Marcela Plesníková
Ing. David Vodrážka
69 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11   Jakub Janik
JUDr. Karel Muzikář
70 Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 RNDr. Marcela Plesníková
JUDr. Petr Lachnit 
71 Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Petr Vlasák 
Ing. Mgr. Irena Ropková
72 Hotelová škola Radlická JUDr. Rudolf Blažek
Yvetta Kvapilová
73 Gymnázium Christiana Dopplera Marie Kučerová
Ing. Pavel Prokeš
74 Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 RNDr. Daniel Mazur
Tomáš Müller
75 Střední odborné učiliště, Praha – Radotín Ing. Jiří Špaňhel
Mgr. Miroslav Knotek
76 Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Petr Jůza
MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
77 Střední škola dostihového sportu a jezdectví Ing. Viktor Pázler
Mgr. Albert Kubišta
78 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol Ing. Marie Kousalíková
Aneta Ečeková Maršálová
79 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 PhDr. Milan Pešák
Mgr. Ivana Cabrnochová
80 Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Ing. Zdeněk Kovářík
Mgr. Nataša Šturmová
81 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169 Mgr. Eva Horáková 
Jakub Lepš
82 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování Petr Naske
Ing. Mariana Čapková
83 Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 (sloučení se Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368,  ke dni 1 . 9.  2017) Mgr. Dagmar Indráková
Václav Kučera
84 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Roman Mejstřík
Ing. Marie Kousalíková
85 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 - ŠR pro SŠ  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
Václav Fořtík
86 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 - ŠR pro VOŠ Ing. Marie Kousalíková
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
87 Obchodní akademie Bubeneč Ing. Marie Kousalíková
Ing. Marie Kubíková
88 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Ing. René Pekárek
PhDr. Karel Höfer
89 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Jan Zahradil
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
90 SOŠ civilního letectví, Praha - Ruzyně PaedDr. Magdalena Machoňová
Ing. Michal Drábek
91 Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 Ing. Jaroslava Trnková, CSc.
Ing. Mariana Čapková
92 Základní škola Vokovice Mgr. Tomáš Šídlo
Pavel Vašíček
93 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy, U Boroviček 1 Mgr. Veronika Kamenická 
Ing. Marie Kousalíková
94 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3  - ŠR pro SŠ Olga Sklenářová
Zuzana Kučerová
95 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 - ŠR pro VOŠ Jaroslava Nguyenová
Olga Sklenářová
96 Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1  Mgr. Jaromír Jirsa
Mgr. Jan Čižinský
97 Obchodní akademie Holešovice PhDr. Olga Sklenářová
 
98 Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická - ŠR pro OA Bc. Jakub Zrzavý
PhDr. Václav Bouda
99 Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická - ŠR pro VOŠ Stanislav Zrcek, DiS.
MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
100 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 MUDr. Jaromír Petrtýl
Mgr. Petr Daubner
101 Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 prof. Ing. Eva Kislingerová, Csc.
Lukáš Manhart
102 Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Zuzana Kučerová
Soňa Teplá
103 Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské nám. 8/225 Jiří Bláha
Petra Měchurová
104 Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní Mgr. Albert Kubišta
Jan Kerbr
105 Základní škola LOPES ČIMICE, Praha 8, Libčická 399 Tomáš Hřebík
Tomáš Tatranský
106 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici na Bulovce Aneta Maršálová-Ečeková
PhDr. Milan Pešák
107 Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91 PaedDr. Jiří Pilař
Soňa Teplá
108 Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 1 JUDr. Zuzana Chlupáčová
Mgr. Jiřina Slavíková
109 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Ing. Zbyněk Šagát
Bohuslav Dubanský
110 Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 Ing. Jiří Klíma, MBA
Ing. Ondřej Růžička
111 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726  PhDr. Marcela Sūsslandová
Ing. Jarmila Bendová
112 Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 Petr Nekvinda
Ing. Ondřej Martan
113 Střední průmyslová škola na Proseku Zdeněk Kučera
Josef Přáda
114 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Ing. Přemysl Prášek
Ing. Marie Kousalíková
115 Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 Oldřich Brojír
Ing. Kornélia Gottmannová
116 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice  Ivana Heřmánková
Bc. Jaroslava Deutschová
117 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky (sloučení s Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350 ke dni 1.7.2017)  RNDr. František Hanuš, CSc.
Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.
118 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911  Hana Moravcová
Ing. Bc. Linda Kolmanová
119 Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 (sloučení s SOU služeb, Praha 9, Novovysočanská 5) Mgr. Miroslav Šoukal 
Bc. Pavel Pospíšek 
120 Střední odborná škola Jarov Pavel Žatečka
Roman Pommer
121 Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100  Ing. Matěj Mlčoch
Ing. Marek Doležal
122 Střední odborná škola gastronomie a podnikání    sloučení k 1.7.2019 Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111 Věra Hofmanová
Jan Liška
123 Základní škola Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 Mgr. Alena Naidrová
Vojtěch Tomášek
124 Mateřská škola a Základní škola Praha 9, Bártlova 83  Ing. Helena Petrdlíková
Jaroslav Kočí st.
125 Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 Ing.Ondřej Růžička
Mgr. Dana Katharina Vašková 
126 Jahodovka - VOŠ sociálně právní Ing. Bc. Linda Kolmanová
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
127 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 Michal Narovec 
Ing. Michal Narovec
128 Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 Kateřina Peštová
Petr Vršecký
129 Střední zdravotnická škola Mgr. Tereza Hauffenová
Ing. Jan Kosek
130 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 32 Ing. Tomáš Jabůrek
Hana Matonohová
131 Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 Radek Janda
Ing. Pavel Hájek
132 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2   Jaroslav Štěpánek 
Ing. Petr Neumann
133 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Mgr. Albert Kubišta
Lucie Sedmihradská
134 Střední škola elektrotechniky a strojírenství Martin Slabý
Mgr. Ivana Cabrnochová
135 Střední odborné učiliště gastronomie Karel Korba
Mgr. Michal Kočí
136 Střední škola automobilní a informatiky Mgr. Jitka Kolářová
Pavla Fiury
137 Základní škola, Praha 10, Práčská 37/159 PhDr. Mgr. Klára Šleglová
Renata Chmelová
138 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Milan Maršálek
Ing. Bc. Linda Kolmanová
139 Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 Mgr. Pavel Mareš
Petr Beneš
140 Základní škola, Praha 10, Vachkova 91 PharmDr. Adéla Nováková
Ing. Jiří Pařízek
141 Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29  RNDr. Miroslav Mūller, Ph.D.
Filip Musil, Dis.
Vloženo: 02.12.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1363 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021