AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

Projekt pražských základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání

 

Rada hlavního města Prahy dne 25. 8. 2015 schválila záměr založení sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na 6 základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou. Akademie umění a kultury pro seniory HMP poskytuje lidem v postproduktivním věku, tj. seniorům („55 +“), odborné studium v těchto uměleckých oborech, které mají základní umělecké školy zapsány v rejstříku škol a školských zařízení:

·    hudební

·    výtvarný

·    taneční

·    literárně-dramatický

Vzdělávání v Akademii umění a kultury HMP je seniorským studentům poskytováno zdarma!

Výuka dalšího tříletého cyklu bude zahájena v měsíci říjnu 2022 na níže uvedených školách, zájemci se mohou hlásit dle aktuálních termínů zveřejněných na webových stránkách školy:

Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12

www.zus-biskupska.cz

Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21

www.zusihurnika.cz

Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B

www.zuspraha6.net

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

www.zuss.cz

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150

www.taussigova.cz

Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1

www.umeleckaskola.cz

Zájemci  budou přijímáni podle kapacitních možností jednotlivých škol. Přijímací řízení je v gesci ředitele školy.

Akademie umění a kultury pro seniory HMP je realizována v prostorách již existujících základních uměleckých škol zřizovaných HMP. Vzdělávání v uměleckých oborech je personálně zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy jak z řad pedagogických pracovníků ZUŠ, tak specializovanými lektory. V dopoledních hodinách jsou využívány vybavené učebny, mohou být zapůjčovány hudební nástroje, apod. Výuka probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí. Vzdělávání bude realizováno jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní. Jedná se o vzdělávání, jehož absolvováním se nezískává stupeň vzdělání.

 Tříleté kurzy již probíhají na níže uvedených školách:

·    Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

·    Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673

·    Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19

·    Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, se sídlem Praha 6, Půlkruhová 99

·    Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11

·    Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5

·    Základní umělecká škola Vadima Petrova, se sídlem, Praha 4, Dunická 3136

·    Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92

·    Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30

·    Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí 8


Rozšíření sítě Akademie kultury a umění pro seniory je v souladu s dílčím opatřením A5.3 – aktivita A5.3.3. Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP1)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289

prg

Vloženo: 01.09.2017 | Aktualizováno: 11.02.2022 | Pavel Dvořák | Přečteno: 13511 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021