Informace z oblasti školství a volného času pro veřejnost

Magistrát hl. m. Prahy usiluje o posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity s ohledem na pražská specifika, kterými jsou zejména nadprůměrný kvalifikační potenciál a vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel Prahy.

Pro zabezpečení otevřenosti světu a schopnosti reagovat na požadavky doby je nezbytná podpora celoživotního učení, která se neobejde bez modernizace předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, jeho propojení s dalším vzděláváním a posílení orientace na potřeby trhu práce pražského regionu.

Smyslem modernizace vzdělávacího systému hlavního města Prahy je zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města tak, aby uspělo na trhu evropských metropolí.

Vloženo: 12.04.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 121683 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021