Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek – aktivita č. 6 – PODPORA OV v roce 2021

V Ý Z V A k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města... více

Aktualizováno: 11.06.2021  
 

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek – aktivita č. 6 – PODPORA OV v roce 2020

V Ý Z V A k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města... více

Aktualizováno: 8.04.2020  
 

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek – aktivita č. 6 – PODPORA OV v roce 2019

V Ý Z V A k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města... více

Aktualizováno: 5.04.2019  
 

Aktualizace podporovaných oborů vzdělání v rámci PODPORY OV

S účinností od 1. 7. 2018 je do programu Podpora OV nově zařazen obor vzdělání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik  více

Aktualizováno: 9.08.2018  
 

Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 – 2022

V roce 2009 byla v hl. m. Praze (dále jen „HMP“) započata cílevědomá snaha čelit důsledkům demografické krize v populaci patnáctiletých, jejíž dopad do odborného školství byl nejmarkantnější.... více

Aktualizováno: 9.08.2018  
 

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek – aktivita č. 6 – PODPORA OV v roce 2018

V Ý Z V A k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního... více

Aktualizováno: 26.06.2018  
 

Vyhlášení soutěží SOLLERTIA PRAHA ve školním roce 2017/2018

Radní pro oblast školství a evropské fondy Ing. Mgr. Irena Ropková v souladu se Závaznými pravidly pro pořádání dovednostních soutěží SOLLERTIA pověřila osm škol k uspořádání dovednostních... více

Aktualizováno: 1.03.2018  
 

V Ý Z V A k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol 2017

k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v... více

Aktualizováno: 19.07.2017  
 

Vypořádání stipendijního programu za 1. pololetí školního roku 2016/2017

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 648 ze dne 21. 3. 2017 úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport, kterou jsou vypořádány požadavky... více

Aktualizováno: 3.07.2017  
 

Schválené příspěvky na realizaci PODPORY OV k žádostem k 8. září 2016

Usnesením RHMP č. 2575 ze dne 18. 10. 2016 byly schváleny finanční příspěvky na realizaci programu POV. více

Aktualizováno: 19.10.2016  
 

Vypořádání stipendijního programu za 2. pololetí školního roku 2015/2016

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 2035 ze dne 16. 8. 2016 úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport, kterou jsou vypořádány požadavky... více

Aktualizováno: 31.08.2016  
 

V Ý Z V A k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol 2016

V souladu s usnesením Rady HMP č. 1430 ze dne 17. 6. 2014 vyzývám k předkládání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 Podpory OV – Podpora technického vybavení škol... více

Aktualizováno: 26.07.2016  
 

Vypořádání stipendijního programu za 1. pololetí školního roku 2015/2016

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 492 ze dne 8. 3. 2016 úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a sport, kterou jsou vypořádány požadavky středních... více

Aktualizováno: 10.03.2016  
 

Schválené příspěvky na realizaci PODPORY OV k žádostem k 7. září 2015

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1430 ze dne 17. 6. 2014, kterým byl schválen systém podpory odborného školství – dokument „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního... více

Aktualizováno: 14.10.2015  
 

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s výučním listem

Ve středu 1. října 2015 se uskuteční od 9:30 hodin v Obecním domě v Praze již šestá imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s výučním listem. Slavnostní... více

Aktualizováno: 25.09.2015  
 

Vypořádání stipendijního programu za 2. pololetí školního roku 2014/2015

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1944 ze dne 11. 8. 2015 úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a sport, kterou jsou vypořádány požadavky... více

Aktualizováno: 14.08.2015  
 

V Ý Z V A k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek na realizaci aktivity č. 6 – Podpora technického vybavení škol v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy... více

Aktualizováno: 23.07.2015  
 

Přehled schválených příspěvků na realizaci Podpory OV pro žádosti podané do konce března 2015

Souhrnná tabulka žádostí o příspěvek - požadavek "ÚPRAVA ROZPOČTU" žádosti schválené 7. 4. 2015 více

Aktualizováno: 20.05.2015  
 

Hlavní město Praha vyhlásilo čtvrtý ročník dovednostních soutěží Sollertia

Tisková zpráva: Radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sociální politiku Ing. Mgr. Irena Ropková pod svou záštitou vyhlásila čtvrtý ročník dovednostních asymetrických soutěží Sollertia. více

Aktualizováno: 20.05.2015  
 

Vypořádání stipendijního programu za 1. pololetí školního roku 2014/2015

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 490 ze dne 10. 3. 2015 úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a sport, kterou jsou vypořádány požadavky... více

Aktualizováno: 16.03.2015  
 

Informace pro školy: Upřesnění informací k stipendijnímu programu

Schématický postup přihlášení školy do stipendijního programu - upřesnění. více

Aktualizováno: 15.10.2014  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021