Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 - OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy - celé znění zde ke... více

Aktualizováno: 1.10.2020  
 

MŮŽEŠ PODNIKAT (online) semináře pro studenty

PROČ SI SEMINÁŘ OBJEDNAT? Možnost začlenit seminář do výuky i v rámci domácího vyučování - vše probíhá online. Zkušení podnikatelé ukazují studentům příklady podnikavosti z praxe. Semináře... více

Aktualizováno: 4.05.2020  
 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? - ilustrovaná brožura

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky... více

Aktualizováno: 26.03.2020  
 

Nařízení primátora hl. m. Prahy k určení škol k výkonu péče o děti vybraných profesí v krizové situaci

Praha 17. března 2020 Č. j.: MHMP 457739/2020 N A Ř Í Z E N Í Podle § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších... více

Aktualizováno: 19.03.2020  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021