Národní pedagogický institut České republiky

logo-npicr-nove.jpg

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní příspěvková organizace přímo řízená MŠMT) vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Zřizovací listina – viz přiložené soubory.

Přesný název organizace:
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
(zkratka v psaném textu: NPI ČR)

Kontaktní a identifikační údaje:
Sídlo organizace: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 (centrální pracoviště)
Tel.: +420 222 122 112
E-mail: sekretariat@npicr.cz
Telefonické kontakty na ostatní pracoviště: 
https://www.npicr.cz/kontakty
E-mail: jmeno.prijmeni@npicr.cz 

Vymezení působnosti institutu 
NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. 
NPI ČR poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků).
NPI ČR je pověřen funkcí revizního pracoviště.
NPI je pověřen vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací.
(Poznámka: přesné vymezení včetně legislativních norem – viz zřizovací listina)

Hlavní cíl činnosti NPI ČR: 
Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují: 
- metodickou podporu školám a pedagogům 
- cílené další vzdělávání pedgogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
- podporu strategického řízení ve školách a územích
- podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)

Zdroj: https://www.npi.cz/o-nas

Vloženo: 09.03.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1752 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021