Informace pro školy a školská zařízení

Aktuálně

 • Výkaz S5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích se v roce 2021 nevyplňuje (z rozhodnutí MŠMT byl zrušen).

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává informaci (čj. MSMT-19169/2019, ze dne 27. června 2019) k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol. Odkaz na článek ZDE.

 • Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazů pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu). Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat". Týká se výkonových výkazů a výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za jednotlivá čtvrtletí roku. Přehled aktuálních výkazů je zveřejněn ZDE (přehled výkazů pro daný rok MŠMT zveřejňuje ve své sběrové aplikaci http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp a také na svých webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/sbery-statistickych-dat

  Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:
  IČO: xxxxxxxx sběr dat  

 • Ministerstvo vnitra vydalo v souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, kterou budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci, podrobné návody. Více informací ZDE.

 • MŠMT zavedlo nový výkaz S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017 - výkaz vyplňují všechny mateřské školy, včetně mateřských škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“). Výkaz nevyplňují mateřské školy při zdravotnických zařízeních a mateřské školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchov. Více informací naleznete ZDE

 • Byla schválena vyhláška č. 202/2016, kterou se s účinností od 1.9.2016 mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů - výsledné znění vyhlášky č. 364/2005 po 1.9.2016 naleznete ZDE

 • věnujte prosím pozornost záložce "Elekronický sběr dat" , kde jsou zveřejňovány aktuální informace o elektronických sběrech dat ze škol a školských zařízení 

 • Informační newsletter Metodického portálu RVP.CZ

 • Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020 ,který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 08.03.2005 | Aktualizováno: 03.06.2021 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 201606 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021