Vzdělávání v konzervatořích

Konzervatoře jsou specifickým druhem škol, vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáků získané v základním a v základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých nebo uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu v konzervatoři se dosahuje těchto stupňů vzdělání:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Hl. m. Praha zřizuje 4 příspěvkové organizace, které vykonávají činnost konzervatoře. Jedna z těchto příspěvkových organizací vykonává dále i činnost vyšší odborné školy. Na území hl. m. Prahy působí také 3 soukromé konzervatoře. Jednu konzervatoř zřizuje MŠMT.


Seznam škol na území hl. m. Prahy

Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

Aktuálně

Informace o přijímacím řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 28.08.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 18018 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021