Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné školy rozšiřují vzdělávací nabídku v oblasti odborně orientovaného terciárního vzdělávání, jako součást vzdělávací soustavy poskytující samostatný stupeň vzdělávání existují od školního roku 1996/97. Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Studium je určeno absolventům všech typů středních škol, kteří své studium ukončili maturitní zkouškou. Délka vyššího odborného vzdělávání je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v denní formě 3 roky včetně odborné praxe.

Většina vyšších odborných škol na území hl. m. Prahy vznikla a existuje podobně jako v celé České republice při středních školách. VOŠ, které zřizuje HMP, vzdělávají studenty v široké nabídce oborů akreditovaných MŠMT, a to převážně s ekonomickým, pedagogickým, sociálním, technickým, zdravotnickým a uměleckým zaměřením.

Hl. m. Praha zřizuje celkem 16 příspěvkových organizací, které vykonávají činnost vyšší odborné školy, 14 z nich dále vykonává činnost střední školy, 1 vykonává činnost konzervatoře a pouze 1 je samostatná.


Aktuálně

Informace o přijímacím řízení
Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

Přehled podoblastí

Přehled vyšších odborných škol zřizovaných hl.m. Prahou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 28.08.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 23560 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021