Střední vzdělávání

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Všeobecné vzdělání na středoškolské úrovni nabízejí gymnázia – čtyřletá nebo víceletá. Odborné vzdělávání na středoškolské úrovni zabezpečují střední odborné školy a střední odborná učiliště. Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro samostatné získávání informací a celoživotní učení, připravuje žáky pro pokračování v navazujícím terciárním vzdělávání nebo pro výkon povolání. Střední školy poskytují žákům střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Převážnou většinu pražských středních škol zřizuje hl. m. Praha. Dalším nejpočetněji zastoupeným zřizovatelem je soukromý sektor. Rovněž církev zřizuje některé střední školy v Praze. Část středních škol je v Praze zřizována MŠMT i jinými ústředními orgány státní správy (Ministerstvo spravedlnosti zřizuje po jednu SŠ). Jedna střední odborná škola je zřizována MČ.


Aktuálně

Informace o přijímacím řízení
Výběr z adresáře škol a školských zařízení na webových stránkách MŠMT

Přehled podoblastí:

Přehled středních škol zřizovaných hl. m. Prahou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 28.08.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 51699 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021