10 000 kroků – dejte šanci chůzi!

Vážený pane řediteli, paní ředitelko,

rádi bychom vás a vaši školu pozvali k účasti v naší dubnové výzvě 10.000 kroků. Tato celorepubliková akce, která vznikla v roce 2021 pod křídly našeho spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., vyzývá obyvatele našich měst, městysů i těch nejmenších obcí k tomu, aby navrátili pravidelnou chůzi do svých životů a prostřednictvím tohoto nejpřirozenějšího lidského pohybu posílili své zdraví. Jedná se již o 3.kolo naší výzvy, zkraje jsme cílili na naše starší spoluobčany a lidi    s nadváhou, ale s odstupem času jsme si uvědomili, že je třeba zaměřit se už na ty nejmladší a pomoci jim touto hravou formou vytvořit ty správné pohybové návyky. Myslíme si, že 2x 45 minut tělocviku týdně je strašně málo a řada dětí více pohybu prostě nemá, protože do školy a ze školy je vozí jejich rodiče autem   a na jejich fyzické zdatnosti je to pak bohužel znát.

Vzhledem k výše uvedenému a také díky nadšeným reakcím spolužáků dětí oceněných za své výkony v dětských kategoriích v říjnové výzvě 2021, jsme se rozhodli zařadit do našich výzev jako nový prvek Třídní týmy:

Pravidla

1. Třídu registruje v období od 1. do 31.března 2022 do výzvy její třídní učitel(ka)    na stránce www.desettisickroku.cz a následně pak do ní pozve své žáky a žákyně zasláním e-mailu s odkazem na tento založený tým.

2. Žáky a žákyně registrují jejich rodiče v období od 1. do 31.března 2022

3. Tým tvoří třídní učitel(ka) + celá jeho třída (minimálně 10 dětí).

4. Aby nebyly zvýhodněny třídy s větším počtem dětí, počítají se do bodování tříd  body jejich třídního učitele (učitelky) a 10ti nejlepších dětí podle bodování.

5. Výzva probíhá od 1. do 30.dubna 2022 a každý člen týmu, tedy jak učitel(ka),    tak i žáci a žákyně nahrávají své nachozené kroky za každý den na výše uvedené stránce. Výkony lze nahrát až 3 dny zpětně.

6. Ve výzvě se pracuje s indexem BMI, který zvýhodňuje jedince s vyšší váhou, takže děti, které bývají mnohdy ve třídě terčem posměchu za svoji postavu, si mohou      své postavení vylepšit, protože pokud se budou hýbat, budou za stejnou porci kroků dostávat mnohem více bodů a své třídě tak pomůžou k lepšímu pořadí právě ony. Navíc touto cestou se mohou dostat na lepší váhu a do budoucna tak předejít řadě zdravotních problémů, které by je jinak čekaly.

7. K měření je možné použít chytré hodinky, chytrý náramek či jakoukoliv    k tomu určenou aplikaci v mobilním telefonu, který v dnešní době většina dětí vlastní. Třídní učitel(ka) může případně předem zjistit, kolik dětí v jeho třídě jimi disponuje a podle toho se rozhodnout, zda se třída výzvy zúčastní jako celek a nebo zda dětem dá informaci jen o samotné výzvě, ve které probíhá i soutěž jednotlivců pro děti, případně se jí děti mohou zúčastnit jako členové rodinného týmu.

8. V pravidlech výzvy bude výslovně uvedeno, že jejím pořadatelem není škola    a že tedy nezodpovídá za žádné zařízení, kterým bude měření kroků zúčastněných žáků probíhat. Jejich nahrávání bude navíc probíhat v čase, kdy se o žáky starají jejich rodiče.

Cílem naší měsíční výzvy není ujít denně 10.000 kroků, ale motivace k pravidelné aktivitě. Naše výzva učí lidi tomu co už mnohdy dávno zapomněli a to chodit. Když jsme se narodili, tak nám každému trvalo cca rok, než jsme se to naučili. Bude nám teď trvat naučit se chodit stejně dlouho a nebo bude stačit už jen měsíc?

 

Těšíme se na vaši účast

Vloženo: 21.02.2022 | Pavel Dvořák | Přečteno: 220 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021