Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2021

  Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2759 ze dne 8.11.2021  k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2021 ukládá ředitelům právnických osob zřízených hl.m. Prahou provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy (dále jen inventarizace), kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená hl. m. Prahou a odevzdat příslušnému odboru doklady dle Metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2021 (tab. B) a to s termínem plnění do 1.2. 2022.

  Při inventarizaci je nutno postupovat v souladu s právními předpisy a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2021 (dále jen Metodický pokyn).

  Nemovitý majetek ve vlastnictví hl.m. Prahy bude inventován v počítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí – IS SEM ENO. Aktualizace dat roku 2021, která se týká inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřeného příspěvkovým organizacím do správy, bude provedena odborem SML MHMP.

  Usnesení Rady hlavního města Prahy, Metodický pokyn, informace a pokyny k provedení inventarizace včetně veškerých požadovaných podkladů, jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML a seznam inventarizačních míst včetně jmen referentů, kteří odpovídají za provedení aktualizace inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy v počítačovém systému IS SEM ENO, byly rozeslány prostřednictvím e-mailu ředitelům/ředitelkám jednotlivých příspěvkových organizací a naleznete je i v následujících přílohách.

  Vzhledem k náročnosti tohoto úkolu Vás žádáme o důsledné dodržení Metodického pokynu a předložení požadovaných dokumentů a podkladů k inventarizaci v předepsaných termínech.

  Přílohy:

  1.    Usnesení Rady HMP č. 2759

  2.    Inventarizace 2021 - inventární karty, tabulky

  3.    Jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML MHMP

  4.    Pokyny pro inventarizaci příspěvkových organizací 2021

  5.    Seznam inventarizačních míst odboru SML MHMP k 31. 12. 2021

  6.    Tabulka B - rok 2021

   

  Vloženo: 29.11.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 495 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021