Navrhněte logo Prahy školské a získejte deset tisíc korun

  Baví vás grafika nebo ji dokonce studujete? Využijte svých znalostí a navrhněte logo Prahy školské. Pražský inovační institut (Pii) vyhlašuje soutěž o návrh loga informačního webu o školství v Praze, které se mohou zúčastnit žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol a vyšších odborných škol z Prahy.

  Svoje návrhy posílejte do 30. 6. 2021 na email: info@prahainovacni.eu. Ze všech došlých návrhů vybereme tři finalisty, ze kterých následně porota vybere vítězné logo. 

  Vítěze oznámíme na stránkách Prahy školské do 30. července 2021.

  Více informací a podrobné zadání soutěže najdete níže v letáku a textu. Grafický manuál k logu hlavního města Prahy najdete zde.

  Soutez-o-nejlepsi-logo-Prahy-skolskeStáhnout

  Zadání soutěže

  Pro koho je logo určeno: „Praha školská“ je oficiální informační web o vzdělávání a školství v Praze. Praha školská se má pro žáky, rodiče, učitele, ale i pro veřejnost stát školským průvodcem, jak vypadá školství v Praze, jehož zřizovatelem je hlavní město. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti a jejich rodiče. Web má být také informačním a inspiračním místem pro učitele a odbornou veřejnost. Na tvorbě obsahu webu se kromě novinářského týmu z Pražského inovačního institutu podílejí studenti ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a pedagogové a studenti z dalších zhruba 30 pražských základních, středních a základních uměleckých škol a gymnázií. Portál Praha školská by se měl od roku 2021 rovněž účastnit podpory mediální výchovy na pražských školách, dokumentovat příklady dobré praxe na všech stupních vzdělávání v metropoli a šířit osvětu při zapojování moderních technologií. V roce 2021 by se rovněž měla uskutečnit transformace webu Praha školská se starými internetovými stránkami odboru školství Magistrátu Hlavního města Prahy. Více informací na www.prazskyinovacniinstitut.cz a www.prahaskolska.cz,  případně na FB: https://www.facebook.com/prahaskolska

  Kdo se může do soutěže přihlásit: žáci základních, středních škol, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol sídlících na území hl. města Praha. Výjimku tvoří fyzické a právnické osoby mimo vzdělávací systém, soutěž má být motivací studentů k uplatnění teoretických znalostí a dovedností v oboru.

  Zadání soutěže: Logo musí být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Bude využíváno na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích a dalších materiálech. Barevně i formátem by mělo konvenovat s logem Hlavního města Prahy (HMP), které je čtvercové a používá se jak v barevné, tak černobílé variantě. Součástí zadání je i grafický manuál k logu HMP. 

  V logu musí být využit nápis „Praha školská”, případně  „www.prahaskolska.cz“. Součástí návrhu loga by měly být vizualizace použití loga na propagačních materiálech, textiliích, webových stránkách, … Návrhy loga nám zašlete v prezentaci pdf ve formátu A4 s krátkým popisem nápadu. 

  Podrobnější pravidla:

  • Vítězné návrhy, které postoupí do finále, budou vybrány porotou na konci června.
  • Do 30. června budou oznámeni 3 finalisté, ze kterých následně porota vybere vítěze.
  • Vítěz bude oznámen nejpozději do 15. 7. 2021.
  • O vítězném návrhu rozhodne vybraná porota z řad zaměstnanců Pii, magistrátu a studentů z mediálního domu Preslova. 
  • Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu zrušit a současně si vyhrazuje právo nevybrat žádného vítěze.
  • Vítězné návrhy nemusí být jako logo použity.
  • Podmínkou vyplacení stipendia pro autora vítězného návrhu je uzavření licenční smlouvy mezi autorem a Pražským inovačním institutem o bezplatném poskytnutí výhradní licence ke všem možným způsobům užití loga, obsahující souhlas s úpravami loga, začleněním do jiného díla a neomezené právo registrace loga jako ochranné známky.
  • Účastí v soutěži souhlasí účastníci s tím, že jejich návrh může v budoucnu sloužit jako inspirace pro nové logo.
  • Do soutěže se může přihlásit každý student střední školy v Praze, stačí dodat potvrzení o studiu.
  Vloženo: 04.06.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 489 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021