Vyplňte dotazník k problematice KYBERŠIKANY a zúčastněte se zajímavého mezinárodního šetření!

  Pod níže uvedeným odkazem naleznete dotazník k problematice kyberšikany - dotazník je veden v anglickém jazyce:

  https://www.surveymonkey.com/r/kid_actions_survey

  Dotazník lze vyplnit do 24. 5. 2021!

  Informace o projektu:

  https://www.kidactions.eu/the-project/

  Očekávané výsledky:

  ·    lepší a sdílené povědomí o kyberšikaně prostřednictvím platformy digitálního vzdělávání KID_ACTIONS;

  ·    větší účinnost a efektivnost akcí PA, nevládních organizací / organizací občanské společnosti, pedagogických pracovníků, dětí a dospívajících při řešení kyberšikany;

  ·    ochrana obětí a usnadnění hlášení;

  ·    posílená spolupráce zúčastněných stran;

  ·    snazší šíření a využívání řešení projektu.

  Očekávaný dopad , KID_ACTIONS:

  ·    umožnit mladým lidem rozpoznat a účinně bojovat proti kyberšikaně prostřednictvím platformy digitálního vzdělávání včetně pokročilého systému monitorování sociálních médií a hravých vzdělávacích nástrojů i přizpůsobených vzdělávacích nástrojů, které společně vytvoří a experimentuje s nimi více než 1000 dětí a dospívajících pedagogové z 10 evropských zemí. To také povzbudí oběti, aby hlásily své zkušenosti;

  ·    podporovat širší dialog se zúčastněnými stranami ve vzdělávání s cílem přijmout společný kreativní přístup založený na důkazech k prevenci a boji proti kyberšikaně prostřednictvím vzdělávání a posílit budování přeshraniční koalice prostřednictvím laboratoře KID_ACTIONS.

  Vloženo: 20.05.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 121 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021