Podpora při šíření myšlenek objektivního měření a mezinárodně uznávané certifikace digitálních dovedností žáků a studentů základních a středních škol

  V současné poněkud komplikované době čelíme nejen mnoha problémům, ale i novým výzvám. Digitální technologie, a především vzdělávání v této oblasti jsou a budou horká témata, to jistě všichni vnímáme již řadu let. V ČR existuje celá řada aktivit, které vzdělávání v oblasti digitálních technologií více či méně podporují, ale jen málo z nich je celosvětově standardizovaných, nezávislých a neziskových. Jednou z takových aktivit je širokou veřejností dlouhodobě využívaný mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept digitálních dovedností ECDL / ICDL.

  Dnes již celosvětově rozšířený koncept ECDL / ICDL (původem evropský projekt) více než dvě desítky let pomáhá žákům, studentům, učitelům a mnohým dalším běžným uživatelům digitálních technologií zlepšovat, prohlubovat a měřit jejich digitální znalosti a dovednosti. Tento koncept využilo a využívá více než 16 000 000 lidí na celém světě. V České republice je kromě trhu práce využíván převážně středními a základními školami.

  Horkou novinkou z oblasti konceptu ECDL je například možnost uznávání ECDL zkoušek (certifikátů) u školních maturit.

  MŠMT vyhlásilo na dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky. Princip je velmi jednoduchý. Vedení školy může rozhodnout o tom, jaké mezinárodně platné certifikáty a do jaké míry je svým maturantům uzná. Přitom stačí, když své maturanty bude včas o této skutečnosti informovat a když stanoví hodnotící kritéria. Na rozdíl od maturity z jazyků je možné v oblasti digitálních kompetencí uznat pouze část MZ, nikoli nahradit MZ jako celek, zato lze využít i více různých typů certifikátů najednou. Možnost škol uznat svým maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání v oblasti digitálních technologií, ale také výrazně prospěje studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti.

  Možnosti mezinárodního konceptu ECDL / ICDL jsou velmi široké a každý si může najít oblast digitálních technologií, která ho zajímá, nebo kterou potřebuje. Existují specializované vzdělávací a certifikační profily digitálních dovedností pro žáky školou povinné, pro studenty technicky i humanitně zaměřených oborů středních škol, pro osoby na trhu práce, ale také pro profesionální uživatele digitálních technologií.

  Nedávno byl pro úplné začátečníky uvolněn jeden z nejjednodušších ICDL modulů (mezinárodních zkoušek), který je zaměřený na základy používání běžných kancelářských aplikací – Application Essentials (Základy práce s webovými aplikacemi). Stranou nezůstávají ani technologicky zajímavější oblasti, jako je modul Robotics (Základy robotiky) nebo Computing (Základy informatického myšlení a programování), jejichž vzdělávací obsah se díky novelizovaným RVP pomalu a jistě dostává do škol. Také pokročilým uživatelům digitálních technologií je nabízen nový modul zaměřený na analýzu a vizualizaci dat Data Analytics a modul zaměřený na finanční funkce Financial Spreadsheets.

  Na rozdíl od nejrůznějších statistických průzkumů a teoretických studií, opírajících se převážně o sebehodnocení, je koncept ECDL / ICDL založený na dobrovolných, mezinárodně standardizovaných zkouškách, při kterých jsou řešeny převážně praktické úlohy, a to v reálném programovém prostředí. Díky tomu disponuje tzv. tvrdými daty, která objektivně dokládají například následující:

  • české střední školy opouští 40,5 % studentů s tzv. „digitální kvalifikací“, což je podle konceptu ECDL dostatečná úroveň připravenosti pro vstup na trh práce,
  • na druhé straně 32,9 % absolventů středních škol dosahuje max. na úroveň tzv. „digitálního povědomí“ a 4,7 % studentů je dokonce zcela digitálně negramotných.
  (vzorek cca 10 000 studentů SŠ a 50 000 zkoušek za posledních 5 let, zdroj národní informační systém WASET)

  Máte-li zájem, informace o využití mezinárodního konceptu ECDL / ICDL v českém školství s cílem společně pomoci dobré a užitečné věci. Kontaktujte prosím pracovníky kanceláře ECDL-CZ, na adrese info@ecdl.cz. Najdete nás také na webových stránkách www.ecdl.cz nebo na Facebooku @ECDLCZ.

  Vloženo: 10.03.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 770 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021