Výběrové řízení na pozici specialista / specialistka tělovýchovy a sportu – projekty v odboru školství, mládeže a sportu

  Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista / specialistka tělovýchovy a sportu – projekty v odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3295).

  Stručná charakteristika práce

  Komplexní koordinace realizace střednědobých projektů financovaných hlavním městem Prahou v oblasti sportu. Řízení a realizace jednotlivých projektů.

  Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek. Zpracování materiálů pro Radu a Zastupitelstvo hl. města Prahy v souvislosti s přípravou nebo průběhem zadávání veřejných zakázek.

  Podíl na zpracování plánu rozvoje sportu v hlavním městě Praze a zajišťování jeho provádění. Spolupráce při tvorbě Koncepce rozvoje sportu 2021 – 2032 v hlavním městě Praze.

  Koordinace projektu Praha sportovní a volnočasová, spolupracuje s Operátorem ICT, a.s.

  Zabezpečování rozvoje sportovních aktivit na území HMP ve spolupráci se školami, městskými částmi a sportovními organizacemi.

  Sledování a koordinace úkolů v oblasti zveřejnění materiálů zpracovávaných oddělením na webových stránkách.

  Požadujeme

  ·    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

  ·    znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění

  ·    znalost systému podpory sportu v ČR a Praze

  ·    znalost charakteristiky sportu v Praze

  ·    znalost trendů a sportovní infrastruktury

  ·    dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

  Osobnostní předpoklady

  ·    komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

  ·    dobré organizační a koordinační schopnosti a dovednosti

  Co Vám nabídneme?

  ·    pracoviště v centru Prahy

  ·    pružnou pracovní dobu

  ·    zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1)

  ·    osobní příplatek po zkušební době

  ·    podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink

  ·    5 týdnů dovolené

  ·    3 dny indispozičního volna

  ·    systém Cafeteria

  ·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

  ·    příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty

  ·    příspěvek na penzijní připojištění

  ·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením

  ·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

  Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

  Přihlášku je třeba doručit tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 20. 3. 2020, do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

  Vloženo: 09.03.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 594 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021