Výběrové řízení na pozici specialista / specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy

  Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista / specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0249).

  Jedná se o volné pracovní místo s pracovním poměrem na dobu

  určitou, po dobu rodičovské dovolené.

  Místo je vhodné také pro absolventa/absolventku.

  Pokud máte o tuto pozici zájem, podívejte se na naše stránky na  www.praha.eu „Volná místa a kariéra na MHMP“ a zjistíte všechny potřebné informace, včetně e-mailové adresy kam do 6. 3. 2020 můžete zaslat svůj profesní životopis.

  A čím se budete například zabývat?

  Analýzy, konzultační a metodická činnost v oblasti obecního školství – škol a předškolních zařízení, na úseku středního a vyššího odborného školství, na úseku soukromého a církevního školství a v oblasti základních uměleckých škol, zejména:

  ·    koncepční a metodická činnost

  ·    koordinace vzájemné spolupráce škol a školských zařízení

  ·    zabezpečování konkurzních řízení

  ·    příprava podkladů pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy hlavního města Prahy a pro zpracování výročních zpráv za určené typy a druhy škol

  ·    zabezpečování jmenování předsedů komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a pro absolutoria

  ·    příprava podkladů pro změny zřizovacích listin

  ·    příprava podkladů pro vydání rozhodnutí při přezkumu maturitních a závěrečných zkoušek a výsledků absolutorií

  ·    zajišťování odborných agend v oblasti základního uměleckého školství

  ·    provádění analýz oborů vzdělání a navrhování případných změn či úprav

  ·    a další

   

  Jaké benefity u nás můžete očekávat?

  ·    pracoviště v centru Prahy

  ·    pružnou pracovní dobu

  ·    osobní příplatek po zkušební době

  ·    podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink

  ·    5 týdnů dovolené

  ·    3 dny indispozičního volna

  ·    systém Cafeteria

  ·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

  ·    příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty

  ·    příspěvek na penzijní připojištění

  ·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením

  ·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

  Co požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

  ·    znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění

  ·    dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Excel a Word, Internet)

  ·    organizační a komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

  Vloženo: 24.02.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 545 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021