Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy do 31. 1. 2020 stanovil kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si mohl pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, a to do
1. 3. 2020.

V souladu s mimořádnou situací v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 byla vydána zvláštní pravidla pro přijímací řízení.

Jednotná přijímací zkouška z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace se koná vždy pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupina oborů 82 Umění a užité umění), a to v 1 termínu. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky:

čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

8. 6. 2020

šestileté a osmileté obory vzdělání

9. 6. 2020

Ředitel školy v kritériích dále stanovuje 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy). Každý uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole z jednotné přijímací zkoušky nejpozději:

čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

15. 6. 2020

šestileté a osmileté obory vzdělání

16. 6. 2020

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději:

čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

16. 6. 2020

šestileté a osmileté obory vzdělání

17. 6. 2020

Uvedený termín zveřejnění výsledků (16. 6.) platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez konání jednotné přijímací zkoušky.

Pro přijaté uchazeče o střední vzdělávání je termín pro odevzdání zápisového lístku:

čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)
obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky

23. 6. 2020

šestileté a osmileté obory vzdělání

24. 6. 2020

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se bude konat 23. 6. 2020.

Jednotná přijímací zkouška se pro další kola přijímacího řízení nekoná. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonali.

Více informací naleznete:

https://www.msmt.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Přehled volných míst v PDF: střední školy zřizované HMP

Přehled volných míst v PDF: střední školy jiných zřizovatelů

Přehled volných míst MS Excel: střední školy zřizované HMP

Přehled volných míst MS Excel: střední školy jiných zřizovatelů

Vloženo: 20.02.2020 | Aktualizováno: 10.08.2020 | Dariana Medová | Přečteno: 100180 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021